Interný audítor podľa STN EN ISO/IEC 17025: 2005

  • 01.12.2011 - 01.12.2011 | Nitra | Slovensko
Centrum vzdelávania pri VÚSAPL, a. s. Nitra

Termín konania: 01.12.2011

Kontakt:

Ing. Eva Lukáčiková

Centrum vzdelávania
 
VÚSAPL, a. s.
Novozámocká 179
Poštový priečinok 59
949 05  Nitra 5
Slovenská republika
 
tel.: 00421 37 6501 152
mobil: 0908 504 654
fax: 00421 37 6513 495
 

 

 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník