Interný audítor podľa STN EN ISO/IEC 17025: 2005

  • 05.05.2011 - 05.05.2011 | Nitra | Slovensko
Školenia na žiadosť zákazníkov môžeme vykonať aj v iných ternínoch a na iných dohodnutých miestach (napr. u zákazníka)

Kontakt:

Ing. Eva Lukáčiková

Centrum vzdelávania
 
VÚSAPL, a. s.
Novozámocká 179
Poštový priečinok 59
949 05  Nitra 5
Slovenská republika
 
tel.: 00421 37 6501 152
mobil: 0908 504 654
fax: 00421 37 6513 495
 

Prieskum:

Mali by ste záujem o školenie o legislatíve týkajúcej sa biocídov?
Ak áno - aký termín by Vám vyhovoval: jún/2011 alebo september/2011
Lektormi takéhoto školenia by boli aj pracovníci Centra pre chemické látky a prípravky.

 

 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník