Interný audítor podľa normy STN EN ISO/IEC 17025

  • 17.11.2012 - 17.11.2012 | Nitra | Slovensko
(pre akreditované laboratóriá), termín konania: 17. november 2012.
VÚSAPL, a. s.
Novozámocká 179
Poštový priečinok 59a
949 05  Nitra 5
 
tel.: 037 6501 152
fax: 037 6513 495
mob. tel.: 0908504654 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník