International Conference Materials in Automotive PMA 2020 & the 24th Slovak Rubber Conference SRC 2020

  • 16.09.2020 - 18.09.2020 | Bratislava | Slovensko
8. Medzinárodná konferencia materiálov v automobilovom priemysle PMA 2020 a 24. slovenská gumárenská konferencia SRC 2020.


V mene organizačného výboru by sme vás chceli pozvať na účasť na PMA & SRC 2020, ktorý je zameraný na rôzne aspekty týkajúce sa plastov a gumy v automobilovom priemysle, s cieľom stále viac prezentovať a diskutovať o inovatívnych prístupoch k novým polymérnym výrobkom, ktoré majú rozhodujúci vplyv na konštrukciu a vzhľad novej generácie automobilov.

Všetky potrebné informácie sú k dispozícii na webovej stránke: PMA & SRC 2020.

Registrácia »