INTERNÝ AUDÍTOR podľa STN EN ISO 9001:2009 - udržiavanie kompetentnosti

  • 02.01.2017 - 31.12.2017 | Nitra - po naplnení školenia | Slovensko
Školenie je určené pre pracovníkov, ktorí vykonávajú alebo budú vykonávať interné audity v organizáciách.

Miesto konania:
VÚSAPL, a.s.
Centrum vzdelávania
Novozámocká 179
Poštový priečinok 59
949 05 Nitra 5

Kontakt:
Ing. Eva Lukáčiková
e-mail: lukacikova@vusapl.sk
Tel: 037/6501 152
Fax: 037/6513 495
www.vusapl.sk

 

Najbližšie výstavy