Inteligentný monitor prietoku foriem od European Industrial Supply Company s.r.o.

Inteligentný monitor prietoku foriem od European Industrial Supply Company s.r.o.

Prvýkrát je tu možnosť pre producentov vstrekovaných dielov. Cenovo dostupné riešenie pre sledovanie prietoku a teploty jednotlivých okruhov v rámci formy.

Mouldflo- Sleduje prietok a teplotu jednotlivých okruhov v rámci formy
- Digitálny záznam pre každý okruh zvlášť
- Často prehliadaná efektivita chladenia je určujúcou pre stabilný proces a vysokú kvalitu a rozmerovú stabilitu dielov – toto rieši Mouldflo systém!
- Náš systém chráni Vašu formu a rýchlo identifikuje problémy chladenia a upozorňuje užívateľa na množstvo rôznych problémov jednotlivých okruhov chladenia:
1. Žiadny vodný prietok od temperačného zariadenia
2. Zablokované okruhy
3. Usadeniny v systéme
4. Nesprávne zapojenie chladiacich okruhov

V súčasnosti producenti plastových dielov používajú široký rozsah metód pre distribúciu a kontrolu prietoku v chladiacom okruhu. Tradične najpoužívanejším spôsob je pomocou tradičných regulátorov prietoku. Napriek výhodnej cene regulátorov prietoku, tieto trpia množstvom typických problémov.

1. Ich veľkosť – montované mimo formy
2. Predĺžené okruhy redukujú prietok
3. Obmedzenia prietoku
4. Riziko rozbitia trubíc
5. Nezobrazujú reálny stav prietoku
6. Možnosť oxidácie trubíc a následná nečitateľnosť
7. Vysoké nároky na údržbu

Možnosť priamej montáže hliníkových manifoldov priamo na formu má sice svoje výhody strom k samotnému prietoku, ale nedáva žiadnu vizuálnu indikáciu prietoku.

Dotyková obrazovka
MouldfloPoužívanie vzdialene montovanej dotykovej obrazovky umožňuje sledovanie a zobrazenie prietoku a teplotu každého okruhu.
Údaje môžu byť zobrazené graficky alebo textovým formátom. Dáta sú uložené vo vnútornej pamäti a označené pre ľahké vyhľadávanie. Operátor má vďaka prehľadnému grafickému zobrazeniu prehľad o každom chladiacom okruhu.

Je tu možnosť načítania dát cez etherntetové pripojenie, stiahnutím na USB kľúč alebo na externý monitorovací systém produkcie alebo priamo do kontrolného systému vstrekolisu.

Varovné a alarmové rozsahy môžu byť nastavené pre prietok a teplotu pre všetky monitorované zóny individuálne. V prípade, že sa signál odlišuje od nastavených hodnôt, varovanie na displeji a možný potenciálny alarm môže byť vedený priamo na pomocné zariadenie ako alarmovú vežu, regulátor horúcich vtokov alebo vstrekolis. Systém je schopný uloženia viacnásobných nastavení vo vnútornej pamäti a tieto môžu byť rýchlo načítané pri zmene formy so všetkými správnymi hodnotami pre akúkoľvek formu.

Jednoduchý prehľad
Užívateľ môže vidieť okamžitý prehľad stavu chladiacich okruhov na prvý pohľad na samotnej obrazovke s bezprostredným zobrazením stavu alarmov pri prekročení tolerancie prietokov a teplôt.

História dát
Nahrávanie histórie dát znamená, že výkon záznamu každého okruhu a rozvod vody je uložený do internej pamäte umožňujúc užívateľovi sledovanie výkonu a ľahké identifikovanie problémov.

Záznam udalostí
Výstrahy z alarmu, varovania a zmeny vykonané operátorom sú všetky uložené a označené s časom a dátumom a môžu byť kedykoľvek znovu prezerané.

Pripravená sieť
Rozvody vody sú vybavené elektronikou pripravenou sa napojiť na sieť a môžu byť pripojené na sieť /internet cez ethernetové pripojenie. To Vám umožní sledovať každý prietok z akéhokoľvek miesta priamo z Vášho smartfónu alebo laptopu.

Pripojenie akéhokoľvek zairiadenia
Je tiež možné získavať dáta do vonkajšieho výkonného monitorovacieho systému alebo nastaviť hodnoty pripojením na laptop alebo na priamo k regulátoru stroja.

 

Mouldflo 
  

Kontrola
Až doteraz bolo veľmi náročné merať prietok a teplotu chladiacej kvapaliny na každom jednotlivom okruhu formy. Aj keď bol proces plne kontrolovaný a sledované prietoky v priehľadných trubiciach regulátorov, nebolo možné vedieť či proces skutočne funguje pri daných teplotách počas procesu vyhodnocovania alebo naozaj aj v budúcnosti počas štandardnej produkcie. Nastavenie pri teplote 50°C na Vašom meracom zariadení teploty negarantuje, že všetky tieto obvody vo forme majú skutočne rovnaký prietok a teplotu.

MouldfloMôže nastať čiastočné zablokovanie na vodnom okruhu alebo k vytvoreniu usadeniny vo vodných kanálikoch, alebo aj k ľudskej chybe, keď vodné cesty sú zle zapojené resultujúce až do nulového celkového prietoku. Vo všetkých takýchto prípadoch merač teploty formy bude stále ukazovať, že chladiaca zmes má správnu teplotu, v priehľadných trubiciach ako podľa Vášho kontrólneho plánu. Ale skutočnosťou je, že forma nefunguje pri tejto teplote. Schopnosť monitorovať prietok a teplotu a vykonávať nastavenia prietoku ako vyžaduje proces, dáva Vám a Vášmu zákazníkovi zvýšenú istotu priebehu procesu.

Všetky ďalšie hlavné charakteristiky vstrekovacieho stroja Vám dajú spätnú väzbu o tom, čo sa skutočne deje – povie Vám aký je efekt vašich vstrekovacích rýchlostí na vstrekovací čas alebo aký veľký je vstrekovací tlak, ktorý je v skutočností používaný, aj skutočnú teplotu na každej zóne cylindra relatívne k nastaveniam. Ale napriek tomu teplota formy je stále jedna z najdôležitejších kontrolovaných vlastností v akomkoľvek kontrólnom procese. Až doteraz bolo nemožné povedať čo sa skutočne deje vo vnútri chladiacich okruhov.

Ako hovorí ktorýkoľvek dobrý operátor formy: Nie je dôležité čo je stroju zadávané robiť, ale kľúčovým je to čo stroj v skutočnosti robí.

Hardware
Senzory
Mouldflo manifold je vybavený veľmi kompaktnými senzormi, ktoré sú schopné sledovania ako prietoku tak aj teploty. Senzor je založený na Vortex princípe merania prietoku, ktorý používa drsné telo v strede prietokovej cesty vytvárajúc malé vírivé špirálové prúdy /víry/ a tlak takéhoto prúdu je meraný pre určenie veľkosti prietoku cez krížové prierezové plochy.

MouldfloSenzory nemajú pohyblivé časti, to v kombinácií s veľkou cestou prietoku robí toto riešenie ideálne vhodné pre chladenie formy aj pri používní ťažko znečistenej vody. Senzory sú integrované priamo do manifoldu majúc absolútne minimálnu veľkosť. Tento manifold bol navrhnutý na vytvorenie ustáleného lineárneho/priameho toku, ktorý je kľúčovým pre presné meranie prietoku.

Senzory sú dostupné s dvoma rozsahmi prietoku šité na mieru konkrétnej aplikácie a sú uchytené na mieste jednoduchou svorkou, ktorá môže byť ľahko nahradená robiac údržbu veľmi jednoduchou.

Modul rozhrania
Mouldflo systém je vybavený DIN- Rail montovaných modulom rozhrania /MFIO/ - toto je rozbočovač systému umožňujúci manifoldom aby boli ľahko pripojiteľné k externým zariadeniam.

Rozhranie modulu umožňuje skutočné „plug and play (zapoj a hraj)“, umožňujúc monitorovanie viacerých manifoldov a tiež dovoľuje pohodlné a jednoduché pripojenie k dotykovej obrazovke, k zdroju el. energie, alarmovým signálom in/out a komunikáciu so strojom. Modul je vybavený konektorom na USB a ethernetom.

Dáta vytvárané Mouldflo systémom môžu byť dodávané do výrobného monitorovacieho systému alebo pomocných zariadení ako sú regulátory horúcich vtokov alebo do kontrólneho systému vstrekolisu používajúc komunikačné porty na základnej doske.

Mouldflo 
  

Manifold
Štíhly a kompaktný dizajn bol vyvinutý pre možnosť montovať Mouldflo manifold do tých najmenších priestorov, s možnosťou umiestnenia hneď vedľa dosiek formy, udržujúc dĺžky okruhov na absolútne minimum zlepšujúc množstvá prietoku v rámci formy a redukujúc doby cyklov.

Mouldflo 
  

Mouldflo manifold má 1-1/2” BSP vstupné a výstupné otvory na vrchu aj spodku manifoldu. To umožňuje maximálnu pružnosť pri pripojení k dodávkam vody a znamená, že rovnaký manifold môže byť použitý aj na pevnú, aj na pohyblivú časť formy vstrekolisu.

Mouldflo manifold má 1/2” BSP otvory pre individuálne okruhy ako štandard a možu byť dodávané s farebne rozlíšenými guľovými ventilmi a priemyselne štandardnými konektorovými niplami podľa zákazníckych špecifikácií. Moudflo manifold je dostupný s 4, 8 a 12 vstupmi ako štandardom (iné veľkosti sú dostupné na vyžiadanie).

Viacnásobné manifoldy môžu byť elektronicky „uzatvorený cyklus“ spolu vybavijúc nutné množstvo prietokových kanálov. Systém automaticky identifikuje „nové“ manifoldy a zobrazí ich na obrazovke, to znamená že tento systém môže byť rozšírený v budúcnosti.

Sú konštruované zo zákazkove extrudovaného hliníku, Mouldflo manifold je čierne anodizovaný proti vplyvu korózie. Extrúzia bola navrhnutá aby zabezpečila priamočiary prietok cez každý z prietokových senzorov, čo je veľmi dôležité pre presné meranie. Manifold bol extrudovaný s integrovanými slotmi na oboch stranách umožňujúc jednotlivú a pružnú montáž každého manifoldu.

Mouldflo 
  

European Industrial Supply Company s.r.o.
Korozluky 1
Most, 43401
Česká republika

www.eisc.cz

 

 

  • autor:
  • Dipl. Ing. Kamil Kucian


Mohlo by vás tiež zaujímať 

Najbližšie výstavy