INEOS Styrolutions: Viac recyklácie, menej uhlíkových emisii a odpadov

INEOS Styrolutions: Viac recyklácie, menej uhlíkových emisii a odpadov

Prostredníctvom svojho záväzku udržateľnosti „Performance up. Footprint down.“, rieši spoločnosť INEOS Styrolution dve stále väčšie výzvy pre odvetvie plastikárskeho priemyslu: predchádzanie plytvaniu a vzniku odpadov a znižovanie emisií uhlíka.

Cílem společnosti je přechod na nízkouhlíkové oběhové hospodářství s udržitelnými styrenovými řešeními drop-in pro všechny aplikace, které jsou srovnatelné s výkonem běžných výrobků.

Performance up. Footprint down. bylo pro INEOS Styrolution převedeno do tří cílů udržitelnosti:

  • ušetřit jeden milion tun CO2 v roce 2030;
  • v roce 2030 prodat půl milionu tun výrobků INEOS Styrolution ECO;
  • zaručit 100% shodu s předpisy pro své konvenční i ECO výrobky .

Konečným cílem společnosti je transformovat se do roku 2050 na podnik s nulovými emisemi. 

INEOS Styrolutions: Performance up. Footprint down. 
  

Společnost INEOS Styrolution již dosáhla významného pokroku tím, že rozšířila své portfolio ECO (zahrnující recyklované styrenové výrobky a výrobky s biologickým podílem). Široké portfolio výrobků ECO (včetně polystyrenu, ABS, ASA, SAN, SBC a SMMA) mohou zákazníci používat jako drop-in řešení, což znamená, že výrobky ECO lze vyrábět na stávajících strojích a zařízeních bez dodatečných technologií nebo investic.

Více inovací. Méně uhlíkových emisí. 

Společnost INEOS Styrolution vypracovala strategický plán snižování emisí CO2 a dnes již realizuje čtyři z těchto bloků.

INEOS Styrolutions: Performance up. Footprint down. 
  

Společnost již nyní přechází od fosilních surovin na bázi uhlovodíků k cirkulárnějším a obnovitelným materiálům. Jejím cílem je zvýšit cirkulaci a uzavřít smyčku na konci životnosti svých výrobků.

Investuje do mechanické a pokročilé recyklace svých výrobků z polystyrenu a ABS, což by mělo významně snížit emise uhlíku, omezit množství odpadu a udržet cenné materiály v provozu po delší dobu. Společnost INEOS Styrolution také integruje obnovitelné suroviny, které splňují kritéria udržitelnosti stanovená Mezinárodní certifikací udržitelnosti a uhlíku (ISCC). Jinými slovy, přechod na jiné suroviny. Obě tyto možnosti mají nižší uhlíkovou stopu než běžná řešení.

Třetím blokem je přechod na jiné palivo nebo na zelenou energii, což představuje přibližně třetinu emisí CO2, které chce společnost do roku 2030 snížit. A konečně největším blokem je optimalizace procesů a investice do výrobních závodů s cílem zvýšit energetickou účinnost a snížit emise uhlíku.

Společnost INEOS Styrolution se zavázala, že do roku 2030 vynaloží na rozvoj těchto technologií až 1 miliardu eur. V dlouhodobém horizontu se společnost bude zabývat i dalšími možnostmi, jako je zachycování, ukládání a využívání uhlíku nebo případná kompenzace uhlíku.

Společnost INEOS Styrolution doposud ušetřila 10 % emisí skleníkových plynů ve srovnání s výchozím rokem 2019, a to především díky investicím do svých výrobních závodů a strategickým přechodům na čistou energii.

Více recyklace. Méně odpadu.

Jedinečnou předností styrenových výrobků, a zejména polystyrenu, je to, že ve srovnání s jinými polymery lze na styrenové výrobky použít všechny hlavní recyklační technologie.

Tradiční petrochemický hodnotový řetězec je velmi jednoduchý a lineární: suroviny z fosilních paliv se přeměňují na monomery, poté na polymery, které se používají k výrobě výrobků pro spotřebitele a poté se likvidují jako odpad. Cílem společnosti INEOS Styrolution je zastavit ukládání odpadu na skládky, jeho spalování a obecně nárůst odpadů a zaměřit se na urychlení recyklace. Má k dispozici různé technologické možnosti seskupené do tří různých smyček podle místa vstupu zpět do hodnotového řetězce. 

INEOS Styrolutions: Performance up. Footprint down. 
  

Za prvé, existuje cesta polymer-polymer mechanickou recyklacírozpouštěním (recyklace na bázi rozpouštědel). Poté dochází k depolymeraci (přeměna polymeru na monomer). Jedná se o specifičtější styrenovou technologii, protože polystyren má jedinečnou schopnost rozkládat se na svůj stavební blok, když je vystaven teplu ve správném prostředí, čímž se dostane na úroveň monomeru. Dále existuje pyrolýza a zplyňování, které využívají směsný plastový odpad, který končí na úrovni vstupní suroviny (přeměna polymeru na vstupní surovinu).

Ve fázi přeměny polymeru na surovinu existuje větší flexibilita, pokud jde o odpady, které lze použít, a výrobky, které z nich lze vyrobit. Ve fázi polymer-polymer se stopa CO2 dále snižuje, takže mezi všemi těmito technologiemi existuje kompromis. Proto jsou všechny technologie potřebné, protože se navzájem skutečně doplňují.

V čem je ještě recyklační výkonnost styrenů bezkonkurenční?

Za prvé, ve fázi sběru odpadu dochází k velmi nízkému příjmu kontaminace, takže styrenový odpad zůstává relativně čistý. Styreny jsou snadno detekovatelné a tříditelné z různých polymerů, které odpovídají běžným úrovním kvality, takže je lze snadno nasměrovat do optimálních recyklačních procesů a mají vynikající stopu CO2.

Polystyren je mimořádně vhodný pro recyklaci z materiálu určeného pro styk s potravinami na materiál určený pro styk s potravinami. A může projít několika mechanickými recyklačními cykly, přičemž si stále zachovává svůj profil vlastností.

Větší bezpečnost výrobku. Menší obavy. 

Styreny jsou bezpečné. Tato skutečnost platí jak pro konvenční výrobky společnosti INEOS Styrolution, tak pro výrobky ECO. Společnost bude i nadále zajišťovat kvalitu výkonu a bezpečnost celého svého portfolia, přičemž bude usilovně pracovat na ověřování každé nové suroviny – ať už recyklované, nebo obnovitelné. Společnost INEOS Styrolution rovněž investuje do svých schopností a podnikla významné kroky, aby splnila všechny regulační požadavky.

Zvyšování závazků. Snižování překážek.

Co společnost potřebuje k tomu, aby to vše mohla uskutečnit?

Zelená energie je důležitým prvkem snižování emisí CO2 . Přechod na jiná paliva je důležitým a rychlým prostředkem ke snížení emisí uhlíku. Odvětví výroby plastů však není jediným odvětvím, které žádá zelenou energii. Nabídka se tedy musí zvýšit, aby uspokojila rostoucí poptávku. Kromě toho je třeba rozvíjet zelenou energetickou infrastrukturu. V opačném případě by se zelená energie mohla za pár let stát překážkou.

Dnes je překážkou a limitujícím faktorem mnoha recyklačních projektů dostatečný objem odpadu. Je zapotřebí dobře regulovaných a rozšířených systémů sběru, aby mělo odvětví výroby plastů přístup k dostatečnému množství odpadů, které umožní dodávat výrobky s obsahem recyklovaného odpadu.

Existují různé kvality odpadu, a aby bylo možné dosáhnout vysoké míry recyklace, je třeba zavést - různé recyklační technologie. Aby byla k dispozici celá sada komplexních recyklačních technologií, je nutné, aby průmysl a právní předpisy plně akceptovaly vyspělou recyklaci a hmotnostní bilanci jako doplněk mechanické recyklace.

Vzhledem k tomu, že odvětví výroby plastů pokračuje v rozvoji nových cirkulárních a nízkouhlíkových technologií, je společnost INEOS Styrolution přesvědčena, že splní svůj závazek „Performance up. Footprint down“.  Její cíle jsou ambiciózní, ale dosažitelné - snížení emisí CO2  o milion tun, prodej 500 000 tun ekologických výrobků, stoprocentní dodržování předpisů a bezpečnosti – a v dlouhodobém horizontu nulové hospodaření do roku 2050. 

  • autor:
  • INEOS Styrolution Group GmbH


Mohlo by vás tiež zaujímať 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník