Industry4UM: IoT je základňa pre zavedenie Industry 4.0 v podniku

  • 12.04.2019 - 12.04.2019 | Bratislava | Slovensko
IoT je základnou vrstvou Industry 4.0, ktorá je určená na zber, distribúciu a archiváciu dát. Je to základný pilier podnikového Industry 4.0, a väčšina aplikácií Industry 4.0 je aplikovaná na tomto prostredí.

Hlavné témy diskusie:

  • Prečo je IoT dôležité pre podnik?
  • Z ktorých podnikových procesov a zariadení je vhodné zbierať dáta, ktoré dáta a prečo
  • Technológie, senzory a komponenty zabezpečujúce zber a prenos dát zo statických i mobilných zariadení a procesov
  • Zber, prenos a koncentrácia dát a možnosti ich spracovania
  • Pripojenie podnikového IoT do celosvetovej siete internetu/IoT – bezpečnosť, 5G…

Viac informácií a prihláška »