Industry4UM: Digitalizácia výroby - vyrábať viac, lacnejšie a lepšie

  • 18.04.2018 | Prešov
Výroba je nosnou časťou každého priemyselného podniku.

Úspešnosť jej fungovania zásadným spôsobom ovplyvňuje úspešnosť celej firmy. V uplynulých rokoch sa urobilo veľa pri zvyšovaní produktivity a kvality v podnikoch na Slovensku. Postupne sa však vyčerpali možnosti zlepšovať výrobu doterajšími prístupmi a digitalizácia sa javí byť trendom, ktorý dokáže skokovo posúvať rast produktivity výroby, znižovať náklady a prípadne riešiť aj aktuálny nedostatok pracovnej sily.

Pozývame Vás na v poradí už piate Industry4UM, ktoré je nazvané „Digitalizácia výroby – vyrábať viac, lacnejšie a lepšie“

Hlavné témy diskusie:

  • Kde hľadať príležitosti a riešenia zefektívňovania v kusovej a malosériovej výrobe?
  • Dá sa zvyšovať produktivita výroby na výrobných linkách?
  • Je koncepcia Digitálne dvojča použiteľná aj vo vašom podniku?
Pripravované Industry4UM je určené predovšetkým pre procesných priemyselných inžinierov, výrobných riaditeľov, vedúcich výroby, plant manažérov, ľudí zodpovedných za aplikáciu Industry 4.0 vo firmách.

Viac informácií »