INCOE® Kompletně sestavené systémy se šroubovanými tryskami

INCOE® Kompletně sestavené systémy se šroubovanými tryskami

Kluzné nebo šroubované: Tuto otázku si neustále kladou konstruktéři nástrojů a zpracovatelé plastu při výběru trysek pro vícenásobné nástroje. Společnost INCOE® International Europe nalezla způsob, jak využít předností šroubovaných trysek i při vysokém počtu dutin.

Otázka, zda jsou u mnohočetných forem lepším řešením šroubované nebo kluzné trysky, je stejně stará jako obě techniky samy. Běžným stanoviskem je, že od určité velikosti rozváděcí desky musí být učiněno rozhodnutí ve prospěch kluzných trysek, protože při zahřívání je rozpínání rozváděcí desky tak velké, že šroubované trysky se příliš deformují a nefungují potom spolehlivě. Společnost INCOE nyní tento problém jednoduše a efektivně vyřešila: Hlavní rozváděcí deska v horní úrovni předává proud taveniny do několika dalších rozváděcích desek ve spodní úrovni, které mohou být nyní snadno osazeny šroubovanými tryskami. Míra rozpínání činí jen několik setin milimetru a s velkou rezervou tak leží v oblasti konstrukční elasticity trysky.

Nejčastějším argumentem proti tomuto řešení jsou náklady a instalační prostor pro dodatečnou rozváděcí desku v horní úrovni, kvůli němuž se nástroj prodraží a zvětší. Při podrobnějším pohledu se však tyto argumenty rychle relativizují, a pokud jde o náklady, je tomu dokonce naopak. Rozhodující je eliminace jedné desky formy sloužící k podepření hlav kluzných trysek a přitlačení trysek na rozváděcí desku. Pokud jde o konstrukční tloušťky této desky, potřebuje většinou o něco menší prostor než rozváděcí deska; její eliminací se však potřeba větší konstrukční výšky formy zvýší relativně málo. Navíc se jedná o jednu z nejdražších desek v celém nástroji. Požadavky na přesnost jsou zde ty nejvyšší (max. 5 µm), protože síla podepření musí být u všech kluzných trysek přesně stejná – což není u našroubovaných trysek žádný závažný problém.

Koncept šroubovaných trysek do rozváděcí desky má ještě další výhody, které snižují náklady na zhotovení nástroje a přispívají ke zvýšení provozní bezpečnosti a efektivity. Tou první a nejznámější je naprostá jistota těsnosti, která nemůže být u kluzných trysek nikdy zajištěna. Je eliminováno riziko netěsnosti mezi tryskou a rozváděcí deskou v důsledku snížení přítlačné síly ve spojení desek nástroje. Kromě desky pro instalaci trysek není rovněž nutné použití podpěrných a zpevňujících dílů, které zamezují průhybu desek. Zapomínat by se nemělo ani na nižší spotřebu energie. Protože nejsou mezi hlavou trysky a deskou formy žádné stykové plochy, nemůže na tomto místě docházet ani k odvádění tepla do nástroje.

   Vstřikovací systém je přišroubován k upínací desce


Ideální řešení: Integrovaný systém horkých vtoků

Výhoda šroubovaných trysek do rozváděcí desky INCOE® je ještě podtržena konceptem „integrovaného systému horkých vtoků“. Jedná se o velmi efektivní řešení pro mnohočetné nástroje. Konstruktér nástrojů získá připravený kompletní systém, který se přišroubuje k upínací desce nástroje. Kromě rychlé a snadné montáže do formy nabízí tento koncept možnost provést téměř kompletní servis systému horkého vtoku úsporně a rychle přímo na vstřikovacím stroji.

Systém je kompletně připravený k zástavbě. Dodávanou sestavu tvoří rozváděcí desky, trysky a kompletní kabelový kanál s konektorovým boxem, který je k systému přišroubován. Důležitá výhoda: Uživatel formy může provádět údržbu vstřikovacího systému přímo ve stroji, protože celá sestava rozváděcích desek s tryskami a kabelovým kanálem je připevněna šrouby k upínací desce. Systém se nechá vychladnout, a poté se tvarová deska odsune na pohyblivou stranu formy. Tím se zpřístupní kompletní systém ve stroji, což např. v případě horké strany s kluznými tryskami není možné, protože rozváděcí deska je zastavěna mezi deskou trysek systému a upínací deskou. Zde musí být při servisním zásahu na rozváděcí desce forma sundána ze stroje a otevřena ze směru upínací desky. U integrovaného systému horkých vtoků jsou náklady na údržbu přibližně o polovinu nižší.

   Tvarová deska je odsunuta na vyhazovací stranu formy, čímž je vstřikovací systém připraven pro servisní zásah přímo na stroji

INCOE® - Od roku 1958 jsme rodinnou společností a průkopníkem na poli horkých vtoků. Po celém světě vyvíjíme a vyrábíme systémy horkých vtoků pro všechny oblasti vstřikování plastů. V Evropě jsme zahájili činnost v roce 1975. Naše výrobní závody v USA, Brazílii, Německu, Singapuru, a Číně mohou pomoci Vaší společnosti přímo na místě. Naše servisní síť pokrývá více než 35 zemí. Tato síť je tvořena a řízena experty v oblasti horkých vtoků a technologie vstřikování plastů. Trhy zpracování plastů vstřikováním po celém světě využívají široké spektrum naší produktové řady horkých vtoků. Toto usnadňuje technická řešení, která mohou uspokojit požadavky aplikací ze všech druhů trhů: Automobilový průmysl, elektronika, technické díly, doprava, obaly, lékařství, kosmetika, domácí spotřebiče. INjection Control Engineering znamená, že jsme Vaším kvalifikovaným partnerem při řešení všech potřeb „dopravování taveniny.“

www.incoe.de

  • autor:
  • INCOE®
  • INCOE ® International Europe

    INCOE ® International Europe

    Technológie horúcich vtokov pre vstrekovania plastov, horúce vtoky Direct-Flo™ Gold, systémy horúcich vtokov, normalizované diely, komponenty pre formy.Mohlo by vás tiež zaujímať 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník