GQsystems s.r.o.: Automobilový priemysel si žiada externých špecialistov

 • 18.02.2019
 • Služby
GQsystems s.r.o.: Automobilový priemysel si žiada externých špecialistov

Problém, ktorý sa už v segmente automotive na Slovensku stáva chronickým. Nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily. Predstavte si situáciu, keď potrebujete operatívne vyriešiť problém, ale chýbajú vám ľudské zdroje. Automobilový priemysel si žiada externých špecialistov. Medzi najžiadanejšie pozície patria inžinieri kvality, logistiky a produkcie. Tiež zástupcovia krízového, projektového a top manažmentu.

„Externý inžiniering alebo interim manažment je v zahraničí už desiatky rokov bežne fungujúcim spôsobom využívania vysokokvalifikovaných odborníkov na dlhšiu alebo kratšiu dobu. V zahraničí je napríklad bežnou praxou, že niektoré firmy majú kvóty na počet externých zamestnancov. Teda ľudí na rôznych úrovniach, ktorí sú vo firme len na ten čas, na ktorý ich firma potrebuje. A pri dynamickom rozvoji automotive priemyslu sa ukazuje, že pri nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily je toto aj u nás jediné schodné riešenie", vysvetľuje Filip Gergely, generálny riaditeľ GQsytems.

Ako to funguje?

Interim manažment alebo externý inžiniering možno popísať ako čo najrýchlejšie rozhodnutie pre riešenie firemných záležitostí prostredníctvom skúseného pracovníka najatého pre firmu. „Expertov na prenájom" firma využíva v prípade potreby riešenia určitých úloh, ktoré nemožno zabezpečiť z vnútorných zdrojov, pretože nemá pracovníka so špecifickým know-how. Navyše, získanie takéhoto pracovníka klasickou cestou a na trvalý pracovný úväzok by firme nepriniesol také rýchle výsledky ako v prípade tzv. interim manažéra alebo externého inžiniera.

„Všetko závisí od požiadaviek klienta. Tí potrebujú častokrát služby vysokokvalifikovaných odborníkov na všetkých úrovniach – priamo v automobilke, aj na všetkých jej dodávateľských stupňoch; teda TIER 1, u subdodávateľov prvej triedy, aj na úrovni TIER 2, teda dodávateľov subdodávateľa", hovorí Filip Gergely z GQsystems. Freelanceri, experti, ktorí chodia z projektu na projekt, dokážu vďaka svojmu vzdelaniu a skúsenostiam pôsobiť vo všetkých sférach automotive. Od vývoja, výroby, technológií, cez kvalitu, manažment až po logistiku a údržbu.

Aké vlastnosti musí mať automotive špecialista?

Experti v automotive nedeklarujú svoju odbornosť len diplomami a certifikátmi, ale najmä skúsenosťou a zrelosťou. Okrem potrebného vzdelania, príslušných jazykových znalostí, osobnostných predpokladov by mali mať najmä dlhoročnú prax a skúsenosti, ktoré sú dnes v automotive nevyhnutné. „Expert má okrem tzv. hard aj soft-skills, skúsenosti so všeobecnými normami, kvalitou, konkrétnou technológiou, či logistikou, ale ovláda aj špecifické normy a predpisy klienta, ku ktorému prichádza pracovať. A pretože prichádzajú pracovať často do krízových situácií, musia byť ako ľudia, ktorí prišli robiť zmeny, dvakrát tak dobrí ako interní zamestnanci", zdôrazňuje Filip Gergely, generálny riaditeľ GQsystems.

 • Interim manažment a externý inžiniering sú formy pracovného nasadenia na projekt, ktoré môžu byť časovo ohraničené.
 • Experti v tomto medziobdobí pomáhajú firme dosiahnuť vytýčené výsledky a ciele.
 • Ich potreba nie je vnímaná ako zlyhanie interných zamestnancov firmy, ale ako šanca na efektívne, rýchle a jednoduchšie zdolanie nových náročných výziev.
 • Spoločnosti volia tieto riešenia v situáciách, kedy požadovaná pracovná pozícia nie je permanentná, alebo nie je ľahké rýchlo nájsť vhodného kandidáta.
 • Ide o nástroje zvyšovania výkonu, efektívneho reagovania na neočakávané výzvy, ako aj spôsob ako zabrániť stratám.
GQsystems s.r.o. 
  

Dôležitá je kvalita, rýchlosť a pohotovosť

„Výrobcovia zo segmentu automotive častokrát sami nevedia presne konkretizovať svoje predstavy a požiadavky. Potrebujú si ujasniť, o aký problém ide a  aký typ pracovníka, s akými kompetenciami potrebujú. Mali by si ich vyberať aj podľa zamerania na materiály. Teda, podľa toho, či daná firma alebo dodávateľ pracuje s plastmi, kovom, kožou a podobne. To sa nedá rýchlo naučiť, pretože proces výroby je v každom prípade unikátny. Teda podľa charakteru výroby, výrobných procesov, dodávateľov a zákazníkov si musia nastaviť potrebu experta, aby mali istotu, že sa k nim dostane „hotový“ človek", dodáva na záver riaditeľ GQsystems Filip Gergely. Spomína na prípad, kedy dokázali podľa požiadaviek klienta v priebehu hodiny a pol vytvoriť tím štyroch špecialistov na riešenie logistických problémov zákazníka, ktorí boli hneď na druhý deň pripravení nastúpiť do práce.Prínosy a výhody využívania externého inžinieringu:

 • vybraného experta netreba zaúčať do výrobných procesov;
 • okamžitá možnosť hľadania riešení problému skúseným odborníkom;
 • široká škála nástrojov kvality, ktoré daný inžinier ovláda;
 • možnosť vyberať si inžinierov podľa materiálu, s ktorým má daný profesionál skúsenosti;
 • vhodné jazykové vybavenie daného odborníka;
 • odbúranie byrokracie so zamestnávaním inžiniera.

Najžiadanejšie pozície externých inžinierov v oblasti:

 • Kvality
 • Produkcie
 • Logistiky

a interim manažérov v oblasti:

 • Top manažmentu
 • Projektového manažmentu
 • Krízového manažmentu
 • autor:
 • GQsystems s.r.o.
 • GQsystems s.r.o.

  GQsystems s.r.o.

  Poskytujeme externých inžinierov a interim manažérov pre automotive priemysel. Naši inžinieri pracujú v automotive fabrikách po celej Európe.Mohlo by vás tiež zaujímať


 • CAD / CAM riešenie Cimatron ponúka efektivitu aj užívateľskú slobodu

  CAD / CAM riešenie Cimatron ponúka efektivitu aj užívateľskú slobodu

  • 21.02.2019
  • Služby

  Výroba elektródy začína skonštruovaním modelu elektródy a prípravou NC kódu pre jej obrobenie. Pre túto vstupnú časť procesu výroby je kľúčové využívať kvalitné CAD / CAM softvérové riešenie, ktoré šetrí čas konštruktéra a následne programátora a tým aj náklady na výrobu. Je teda výhodné pracovať s...

 • IPA Slovakia, s.r.o.: Korelácia Industry 4.0 a nástrojov Lean manažmentu

  IPA Slovakia, s.r.o.: Korelácia Industry 4.0 a nástrojov Lean manažmentu

  • 07.02.2019
  • Služby

  V súčasnej dobe sa organizácie snažia využívať princípy štíhlej výroby, ktoré sú zamerané na činnosti pridávajúce hodnotu, neustále zlepšovanie a na odstraňovanie všetkých foriem plytvania z výrobných a z administratívnych procesov. V oblasti výroby sa nedávno objavila paradigma nazvaná Industry...

 • Spoločnosť Ivo retrofits s.r.o. renovuje a rekonštruuje vstrekolisy

  Spoločnosť Ivo retrofits s.r.o. renovuje a rekonštruuje vstrekolisy

  • 29.01.2019
  • Služby

  Spoločnosť Ivo retrofits s.r.o. sa zaoberá renováciou a rekonštrukciou strojov na tvarovanie plastov a gumy, najmä vstrekovacích lisov a kompresných lisov. Vďaka svojej nezávislosti a flexibilite ponúka široké spektrum služieb - od opráv, výmen riadiacich systémov až po kompletné rekonštrukcie...


 

Archív článkov