Future of Biogas Europe (Budúcnost bioplynu v Európe)

  • 07.11.2018 - 08.11.2018 | London | Veľká Británia
Dvojdňové podujatie spojí vedúcich pracovníkov a odborníkov z celého hodnotového reťazca a poskytne fórum všetkým stranám pôsobiacim v oblasti anaeróbnej degradácie organickej hmoty a výroby obnoviteľnej energie vo forme bioplynu.

Registrácia »

Viac informácii v prílohe.

Čitatelia PlasticPortal.eu majú nárok na špeciálnu zľavu na registráciu - na vyžiadanie kontaktujte Mado na MLampropoulou@acieu.net alebo +44 (0) 203 141 0607 s uvedením kódu EBGe4MKTG.