Fórum kvality

  • 29.05.2018 | Žilina
Konferencia Fórum kvality je zameraná na vzájomnú výmenu poznatkov a skúseností z oblasti kvality, systémov manažérstva kvality, metrológie, noriem, ale aj praktických riešení nekvality metodikou Six Sigma a ďalšími podobnými nástrojmi.
  • Praktické tipy z priemyselných podnikov

  • Ako predvýrobné fázy rozhodujú o kvalite

  • Kvalita a optimálne náklady v bankovníctve

  • Kvalita a ľudské zdravie

  • Baťovci - stále živý odkaz histórie

Druhý deň bude pokračovať moderovanou diskusiou prednášajúcich hostí a všetkých účastníkov. Diskutovať budeme všetko to, čo konkrétnych účastníkov vo väzbe na kvalitu zaujíma a tiež to, čo odznelo v rámci prednášok a je širší záujem to ďalej hlbšie analyzovať.

Viac informácií »