FORMY a PLASTY 2022 - úspešný reštart tradičnej konferencie

FORMY a PLASTY 2022 - úspešný reštart tradičnej konferencie

Viac ako 120 účastníkov navštívilo v príjemnom prostredí brnenskej priehrady hotela Maximus najväčšiu českú plastikársku konferenciu FORMY a PLASTY 2022. Konferenciu už tradične usporadúva spoločnosť JAN SVOBODA s.r.o. s partnermi a podľa záverečných reakcii účastníkov bola nadmieru vydarená.

Prvú prednášku mal Ing. Jakub Hrdina z firmy RESINEX Czech Republic s.r.o., ktorý je najväčším európskym distribútorom plastov z najširším portfóliom polymérov na trhu. Predstavil ich nový portál MyResinex, ktorý umožňuje zjednodušiť zákazníkom spoluprácu s dodávateľom plastov.

Ďalšia prednáška od inžiniera Lukáša Nováka z EMUGE - FRANKEN servisní centrum, s.r.o. sa venovala produktívnemu závitovaniu a vŕtaniu foriem.

Plastikárska konferencia FORMY a PLASTY 2022, Brno 
  

Tretiu prednášku mal Ing. Tomáš Greš z firmy PEKAT VISION s tématikou využitia umelej inteligencie v kamerových inšpekčných systémoch na kontrolu plastov.  Výhodou tejto automatizovanej vizuálnej kontroly je zvýšenia spoľahlivosti a celkové zníženie nákladov na výrobu v porovnaní s kontrolou, ktorú vykonávajú ľudia. Týmto systémom je možné prevádzať niekoľko typov kamerovej inšpekcie ako sú kontrola zástrekov a iných tvarových defektov, kontrola kvality povrchu, detekcia prítomnosti nevhodných komponentov, atď. Nasadenie tohto systému vo vstrekovni stojí cca 15 – 20 tisíc eur, čo nie je až taká veľká investícia. O tom, aký veľký má firma PEKAT vision na trhu náskok, svedčia aj investície 400.000.000,- Kč do tohto brnenského start-upu, firmou Datalogic.

Konferencia pokračovala prednáškou Reného Skýpalu zo spoločnosti ZNÁME ŘEŠENÍ s.r.o., ktorý sa venuje krízovému manažmentu. Venoval sa otázkam motivácie pracovníkov pri riadení a znižovaní nákladov na projekt a aplikácii TCO, teda Total cost of ownership vo firmách. Poslucháčov pobavila veta "na trhu práce došli ľudia, ale čo je horšie, došli už aj tí leniví". Vyslovene motivujúci bol veľmi často diskutovaný systém pre nákupcov tak, aby bol závislí od prevádzky foriem/strojov a tiež od údržby. Tento systém umožňuje ušetriť veľké finančné prostriedky všetkým firmám, ale pozor – zároveň návrh umožňuje zvýšiť odmeny ako nákupu, tak výrobe aj údržbe.

Potom nasledovala prednáška nestora československého plastikárskeho priemyslu Ing. Lubomíra Zemana na tému interpretácie simulačných výpočtov v oblasti vstrekovania plastov. Bez konštruktérskych znalostí, invencie, skúseností a bez zapojenia zdravého sedliackeho rozumu nevznikne kvalitný výlisok.

Po tejto prednáške nasledoval slávnostný krst publikácie „Vstřikování plastů 2“ v prítomnosti Lukáša Pokorného z Grada Publishing, a.s., autora publikácie Lubomíra Zemana a hlavného sponzora, ktorým je Ján Svoboda. Táto publikácia voľne nadväzuje na predchádzajúce dve publikácie Lubomíra Zemana. Zameriava sa na zvyšovanie úžitkových a spracovateľských vlastností vstrekovaných materiálov, zaoberá sa aj modifikáciami základných technológii vstrekovania plastov a oblasťami využitia simulačných programov.

Plastikárska konferencia FORMY a PLASTY 2022, Brno 
  

Ján Svoboda sa pochválil predstavením odborného prekladu publikácie „Návrh a řešení vtokových soustav – Příručka pro úspěšné vstřikování plastů“ od Johna P. Beaumonta z nakladateľstva Hanser. Publikácia je nie len preložená, ale aj doplnená o najnovšie poznatky, ktoré sa týkajú metódy vstrekovania na technickú viskóznu krivku, oddelenia vplyvu plniaceho kanálu vstrekovacieho otvoru a tvarových dutín, identifikácie tokových skupín z hľadiska šmyku a teploty a optimalizácie dvojfázového vstrekovania. Kniha sa pripravuje do tlače a rezervovať si ju môžete na svoboda@jansvoboda.cz.

Ďalej nasledoval príspevok Lukáša Zemana zo spoločnosti Čegan s.r.o., ktorý sa venoval optimalizácii projektov vstrekovania plastových štrkových stabilizácii Bera Gravel Fix. Tieto stabilizácie je možné používať napríklad pri mestských a rezidenčných projektoch, kde napomáhajú ku stabilite a pevnosti povrchov zo štrku, piesku i zeminy. Táto prednáška veľmi jednoducho ukázala, kam sa dá dostať, pokiaľ je finančný tlak na vysokú produktivitu prevádzky, a dlhodobé úspory, nie iba na nákup formy.

Program pokračoval prednáškou Gianluca Mozzata zo spoločnosti THERMOPLAY S.p.A., ktorý sa venoval problematike horúcich vtokov a bočného vstrekovania, ktoré je výhodné u dielov trubicovitého tvaru ako sú pipety, injekčné striekačky, viečka, kamery a technické výlisky. Táto firma vyvinula špeciálne trysky pre priame vstrekovanie do bočnej strany dielu. Táto prednáška bola simultánne prekladaná Lenkou Tycovou. Na prezentácii boli komparácie energetickej náročnosti horúcich systémov, možnosť "okovať" horúcu trysku a urobiť z "plávajúcej bezdotykovú" s výrazným znížením príkonu. Bol predstavený už v praxi otestovaný systém "bolted", ktorý kombinuje výhody skrutkovaných a plávajúcich systémov. 

Konferencia FORMY a PLASTY Brno 2022, Lenka Tycová 
  

Ďalším bodom programu bol Stefano Osellame zo spoločnosti Ermanno Balzi s.r.l., ktorý sa venoval tématike zníženia vstrekovacích tlakov a automatických orezov studeného vtoku. Táto metóda sa dá použiť pre rôzne vtokové ústia ako je bočný – vejárový vtok, banánový vtok – tunelový, s presahom alebo membránový vtok.

Poslednej prednášky sa zhostil Pavel Faltejsek  z firmy PMES Technologies s.r.o, ktorý sa venoval aspektom manipulácie s materiálom vo vstrekovacom procese. Prednášku doplnil aj Kazuki Sasahara zo spoločnosti Matsui, ktorá je najväčším japonským výrobcom periférii. Ozvláštnením prednášky bolo porovnanie "engineer verzus changenier", ktorý poukážla na zhondé problémy po celej svete.

Po ukončení prednáškovej časti sa uskutočnil večerný raut s priateľskými rozhovormi medzi zúčastnenými.

Štvrtkové ráno začalo prednáškou Zdeňka Růžičku zo spoločnosti SimulPlast, s.r.o., ktorý predstavil najnovšiu verziu softvéru pre analýzu vstrekovania plastov Moldex3D, ktorá pokračuje v zdokonaľovaní simulačných schopností s cieľom poskytnú užívateľom lepšie a komplexnejšie výstupy a užívateľsky prívetivejšie ovládanie.

Slovo ďalej prebral Zbyněk Petrla z JSW Machines s.r.o. a venoval sa automatickej kontrole a korekcii prevádzkových parametrov, ktorá chráni vstrekolis aj formu. Predstavil riešenie od spoločnosti JSW. Na praktických príkladoch od klientov ukázal, ako systém automatickej regulácie JSW predlžuje trvanlivosť nástrojov a vstrekolisov a enormne znižuje spotreby elektrickej energie.

Petr Pavlíček z firmy A.M. spol. s r.o. predstavil nový systém sušenia materiálov pomocou vákua so sušičkou UltraDryer od spoločnosti Maguire. Poslucháči na mieste potvrdili cca 6x rýchlejšie sušenie a koniec problémov s rosným bodom.

Petr Šerák, ktorý zastupuje spoločnosť Winning Group a.s predstavil praktické nasadenie metodiky SMED, ktorá zlučuje všetky jednotlivé aspekty zrýchlenia a skvalitnenia výmeny nástroja. Držiteľ mnohých certifikácií na zefektívnenie produkcie ukázal, že na rýchle, a veľmi podstatné zmeny, ktoré urýchlia zmeny výroby v rádoch desiatok percent stačí ceruzka, papier a ZSR - teda Zdravie, Sedliacky Rozum.

Plastikárska konferencia FORMY a PLASTY 2022, Brno 
  

Filip Plevač zastupujúci spoločnosť Samba Learning Network , s.r.o. sa venoval praktickým výsledkom digitalizácie firiem. Predstavil skúsenosti manažérov, vlastníkov a študentov programu MBA 4.0, v ktorej dokázal že heslo "jednoduchšie vyhráva" je správnou cestou k digitalizácii. Výstupy študentov ukázali podstatné zníženie nákladov na digitalizáciu firiem a hlavne etrémne rýchlu návratnosť. Prednáška vyvolala veľký záujem o toto štúdium. Pre záujemcov sú k dispozícii informácie na webe.  

Ďalšiu prednášku priniesol Jiří Pastor zo spoločnosti JAN SVOBODA s.r.o. a venoval sa digitalizácii podpory zákazníckeho konfigurátora, ktorý umožňuje rýchlu voľbu hydraulických valcov, vyhadzovačov a rýchlospojok. Je vhodný pre lisovne, nástrojárne, konštrukciu, tlakové liatie, jednoúčelové stroje, atď. Systém poskytuje real time náhľad dielov a prispôsobí sa požiadavkám konštruktéra. 

Konferenciu zavŕšil Aleš Ausperger zo spoločnosti Tanitech s.r.o., ktorý hovoril o problematike samočistiaceho odvzdušnenia foriem a predstavil novovyvinuté revolučné odvzdušovače HelixPin. 

Súčasťou konferencie bola aj mini výstava, na ktorej vystavovali firmy ako EMUGE - FRANKEN, PEKAT VISION, Vydavateľstvo Grada Publishing, Plasty Gabriel, SimulPlast či Ermanno Balzi. 

Všetci účastníci odchádzali s množstvom nových vedomostí, odpoveďami na svoje otázky a dobrým pocitom z príjemne strávených dvoch dní s kolegami, plastikármi. 

Usporiadatelia z firmy JAN SVOBODA s.r.o. ďakujú všetkým účastníkom, ktorí pomohli dotvoriť profesionálnu a tvorivú atmosféru konferencie a tešia sa na ďalší ročník.

  • autor:
  • red.
  • JAN SVOBODA s.r.o.

    JAN SVOBODA s.r.o.

    Komplexné dodávky polotovarov pre formy na plasty, nástroje na lisovanie plastov a ľahkých kovov, obrábacie nástroje, temperačné zariadenia, regulátory teploty.

FotografieMohlo by vás tiež zaujímať 

Najbližšie výstavy