Externý audítor podľa STN EN ISO 9001: 2009

  • 02.01.2017 - 02.01.2017 | VÚSAPL, a. s | Slovensko
Termín po naplnení školenia.

Miesto konania:
VÚSAPL, a.s.
Centrum vzdelávania
Novozámocká 179
949 05 Nitra 5
 
Kontakt:
Ing. Eva Lukáčiková
e-mail: lukacikova@vusapl.sk
Tel.: 037/65 01 152
Fax: 037/65 13 495
www.vusapl.sk

 

 

 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník