EXPO PLAST

  • 12.11.2019 - 15.11.2019 | Sibiu | Rumunsko
EXPO PLAST
Medzinárodná výstava výrobkov, zariadení a technológií pre priemysel spracovania plastov.