EXPO PLAST

  • 18.09.2018 - 21.09.2018 | Sibiu | Rumunsko
EXPO PLAST
Medzinárodná výstava výrobkov, zariadení a technológií pre priemysel spracovania plastov.