• Úvod
  • Aktuality
  • Európska únia v roku 2019 recyklovala 41% odpadu z plastových obalov

Európska únia v roku 2019 recyklovala 41% odpadu z plastových obalov

Za rok 2019 vyprodukovala každá osoba žijúca v EÚ 34,4 kg odpadu z plastových obalov, z čoho 14,1 kg sa recyklovalo. Objem vyprodukovaného odpadu z plastových obalov sa v rokoch 2009 až 2019 zvýšil o 24%, teda o 6,7 kg na jedného obyvateľa. Zvýšil sa však aj recyklačný objem týchto odpadov a to až o 50% (4,7 kg). Napriek tomuto zlepšeniu sa množstvo nerecyklovaných plastových obalov od roku 2009 zvýšilo o 2 kg na obyvateľa v dôsledku zvýšenia množstva celkového vzniknutého odpadu z plastových obalov.

V roku 2019 sa v EÚ recyklovalo približne 41 % odpadu z plastových obalov. Deväť členských štátov EÚ recyklovalo viac ako polovicu vzniknutého odpadu z plastových obalov: Litva (70 %), Česko (61 %), Bulharsko (59 %, údaje za rok 2018), Holandsko (57 %), Švédsko a Slovensko (obe 53 %), Španielsko (52 %), Cyprus (51 %) a Slovinsko (50 %).

Naproti tomu menej ako tretina odpadu z plastových obalov sa recyklovala na Malte (11 %, údaje za rok 2018), vo Francúzsku (27 %), Írsku (28 %), Rakúsku (31 %), Poľsku (32 %) a Maďarsku (33 %).

Recyklácia plastových obalov v EÚ 
  
  • autor:
  • Eurostat