Európska Komisia pripravuje zmenu záznamov u štyroch ftalátov v prílohe XIV nariadenia REACH

5. 6. 2018 na webovej stránke ECHA bola v mene Európskej komisie začala verejná konzultácia k zmene záznamov u štyroch ftalátov v prílohe XIV nariadenia REACH:

  • bis(2-ethylhexyl)-ftalát (DEHP) ES: 204-211-0 CAS: 117-81-7
  • benzyl-butyl-ftalát (BBP) ES: 201-622-7 CAS: 85-68-7
  • dibutyl-ftalát (DBP) ES: 201-557-4 CAS: 84-74-2
  • diisobutyl-ftalát (DIBP) ES: 201-553-2 CAS: 84-69-5

Důvodem je dodatečná identifikace ftalátů jako endokrinní disruptory poškozující lidské zdraví a v případě DEHP také poškozující životní prostředí.  V příloze XVI nařízení REACH budou přehodnoceny osvobozené (kategorie) použití těchto ftalátů. Požadovány jsou informace ohledně použití mimo výjimky uvedené v příloze XIV nařízení REACH, které bude Komise posuzovat odděleně, např. použití u  materiálů ve styku s potravinami, ve zdravotnických prostředcích.
Veřejná konzultace bude ukončena 6. srpna 2018. Více informací viz: ECHA/NR/18/35

 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník