European PVC Industry Summit

  • 25.09.2019 - 26.09.2019 | Londýn | Veľká Británia
Konferencia sa zameriava na napredovanie európskeho priemyslu PVC prostredníctvom uznania dostupnej technológie a predvídania budúcich vyhliadok prebiehajúceho výskumu výrobkov z PVC.