European Food & Beverage Plastic Packaging Summit

  • 27.02.2019 - 28.02.2018 | Rotterdam | Holandsko
Najnovšie inovácie a trvalo udržateľné technológie, ktoré formujú budúcnosť priemyslu.