European Food & Beverage Plastic Packaging Summit

  • 27.02.2019 | Rotterdam
Najnovšie inovácie a trvalo udržateľné technológie, ktoré formujú budúcnosť priemyslu.