European Biopolymer Summit 2019

  • 13.02.2019 - 14.02.2019 | Ghent | Belgicko
Dvojdňová udalosť spája vedúcich pracovníkov, kľúčových odborníkov z oblasti priemyslu, výskumníkov a výrobcov bioplastov, aby si vymieňali svoje skúsenosti a výsledky výskumu vo všetkých aspektoch v tejto oblasti, najnovšie inovácie a trendy.