European Biomass to Power 2018

  • 07.11.2018 - 08.11.2018 | Štokholm | Švédsko
V nadväznosti na svoje úspešné predchádzajúce ročníky, konferencia poskytne aktuálne témy o biomase na európskom trhu a jej novom vývoji a zameria sa na problémy súvisiace s udržateľnosťou a komoditami.