Energio – PTS s.r.o. - adiabatické chladenie ako ho nepoznáte

Energio – PTS s.r.o. - adiabatické chladenie ako ho nepoznáte

Nie je to veľmi dávno, keď klimatizácia a chladenie veľkých budov ako logistických centier, skladov a výrobných hál bolo skutočne náročné. Chladenie takýchto veľkých priestorov tradičným kompresorovým klimatizačným systémom nie je efektívne, stojí veľké množstvo energie a samozrejme aj financií.

Našťastie bol vyvinutý vysoko účinný dvojstupňový adiabatický chladiaci systém, ktorý je vhodný hlavne pre priemyselné priestory prípadné iné veľké stavby. Chladenie priemyselných priestorov sa tak dostalo na úplne inú úroveň, ktorá je trvalo udržateľná a energeticky efektívna. 

Ako funguje adiabatické chladenie

Adiabatické chladenie funguje na princípe prirodzeného odparovania vody. Teplý vzduch prechodom cez chladiace médium – vodu zohreje, a sám sa pritom ochladí. 

Pri porovnaní s tradičným klimatizačným systémom, adiabatické chladenie funguje na čistých procesoch. Nepoužívajú sa chladivá, ale čistá voda. Adiabatická technológia má omnoho nižšiu spotrebu energie ako klasická klimatizácia. Využitím termodynamickej rovnováhy medzi vzduchom a vodou je veľmi efektívna a má veľmi nízku uhlíkovú stopu. 

Jednou s pozitívnych efektov pri adiabatickom chladení je tiež vysoká kvalita vzduchu v interiéri. Adiabatický chladič vymení vzduch v priestoroch niekoľkokrát za hodinu, čím sa zabezpečí neustály prísun čerstvého, filtrovaného vzduchu. 

Typy adiabatického chladenia 

Jestvuje viac typov adiabatického chladenia, podľa toho, či dochádza k priamemu styku vzduchu s vodou alebo nie. V treťom prípade ide o tzv. dvojstupňové chladenie, kedy sa skombinujú prednosti oboch typov, priameho aj nepriameho adiabatického chladenia.

Priame

Pri priamom adiabatickom chladení dochádza k priamemu kontaktu medzi vodou a prúdom vzduchu, ktorý chceme ochladiť. Tento typ adiabatického chladenia je tiež známy ako priame chladenie odparovaním alebo chladenie mokrým teplomerom. 

Pri tomto type adiabatického chladenia sa voda odparuje zo svojho zdroja priamo do prúdu vzduchu, ktorý ochladzujeme. Takýmto systémom sa dá ochladiť vzduch v rozmedzí 10 až 15 stupňov Celzia. Tento typ adiabatického chladenia je najpoužívanejší. 

Energio – PTS: adiabatické chladenie, chladenie výrobných priestorov 
  

Nepriame

Pri nepriamom adiabatickom chladení sa používa  výmenník tepla. Tento výmenník je chladený vodou, ktorá je ochladená adiabatickým princípom a vzduch je pri prechode výmenníkom následne schladzovaný. Výstupný kanál slúži na ochladzovanie vzduchu smerom k mokrému teplomeru. Vo vstupnom – oddelenom – kanáli sa horúci vzduch ochladzuje vysoko vodivým materiálom. Tento materiál spája oba kanály, vstupný aj výstupný. 

Výmenník tepla je vysoko účinný a okrem nepriameho adiabatického chladenia zabezpečuje aj rekuperáciu tepla a ventiláciu vzduchu.

Nepriame/priame

V tomto druhu adiabatického chladenia, tj. dvojstupňovom adiabatickom chladení sa spájajú oba typy adiabatického chladenia. 

  1. Nepriame adiabatické chladenie v prvom kroku využíva studenú vodu vo výmenníku tepla na predchladenie okolitého vzduchu. 
  2. Priame adiabatické chladenie v druhom kroku ochladzuje vzduch ešte viac cez mokré médium. 

Pri dvojstupňovom chladiacom procese je vzduch ochladený na oveľa nižšiu teplotu, pričom nedochádza k výraznému nárastu vlhkosti v chladených priestoroch. Ak by sme chceli dosiahnuť takú istú teplotu vzduchu iba použitím jednostupňového chladenia, bol by nárast vlhkosti v priestoroch až o 60% viac ako pri dvojstupňovom adiabatickom chladení.

Energio – PTS: adiabatické chladenie, chladenie výrobných priestorov 
  

Adiabatické chladenie IntrCooll

Adiabatické chladenie IntrCooll je vysoko efektívny adiabatický chladiaci systém pre priemysel od spoločnosti Oxycom. Spoločnosť Oxycom si svoj systém dvojstupňového adiabatického chladenia patentovala, nakoľko pomocou jedinečných technológií a dizajnu dosiahla ešte vyššiu efektivitu, úspornosť s prihliadnutím na ekológiu celého procesu. 

Jednotka IntrCooll ochladzuje vodu a tým ju opätovne používa na ďalšie chladenie vzduchu, čo prináša ešte nižšiu vlhkosť vzduchu a poskytuje optimálny komfort pre ľudí nachádzajúcich sa v chladených priestoroch. Na rozdiel od iných jednostupňových adiabatických systémov jednotka IntrCooll dosahuje až 114% účinnosť, do priestoru sa prenesie o 70% menej vlhkosti a dosahuje až o 7° C nižšiu teplotu ochladzovaného vzduchu.

Energio – PTS: adiabatické chladenie, chladenie výrobných priestorov 
  

IntrCooll aj pre vašu spoločnosť

Inovatívna adiabatická klimatizácia IntrCooll umožňuje chladiť veľké priestory s minimálnymi nákladmi na energiu. Takto sa z adiabatického chladenia stalo trvalo udržateľné riešenie, ktoré prispieva k vyššej produktivite a pohode vašich zamestnancov. 

  • autor:
  • Energio - PTS s.r.o.


Mohlo by vás tiež zaujímať 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník