EMO Hannover 2013 s hlavnou témou - Intelligence in Production

 • 22.08.2013
EMO Hannover 2013 s hlavnou témou - Intelligence in Production

EMO Hannover 2013, vedúci svetový veľtrh obrábania kovov sa uskutoční od 16. do 21. septembra. Od prvého podujatia v roku 1975 kontinuálne budoval a posilňoval svoju povesť najväčšieho a najvýznamnejšieho inovačného fóra pre oblasť obrábania kovov. Vystavovatelia z celého sveta predstavia riešenia na výzvy medzinárodne orientovaného priemyslu v 21. storočí.

V globalizovanom hospodárstve poskytuje „Intelligence in Production“ možnosť realizácie jednotlivých požiadaviek klientov na rozličných miestach výroby. Na najvýznamnejšej medzinárodnej platforme pre výrobnú techniku, na EMO Hannover, budú tieto inteligentné riešenia predstavené. „Všetci užívatelia výrobnej techniky stoja na celom svete pred veľkými výzvami,“ hovorí Dr. Wilfried Schäfer, riaditeľ VDW (Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken) v Frankfurte nad Mohanom, Nemecko pri príležitosti tlačovej konferencie EMO v Bratislave dňa 29. mája 2013. Pod obrovským tlakom na náklady, vysokú efektívnosť a požiadavky na ochranu životného prostredia musí byť výroba aj v budúcnosti koncipovaná hospodárne. „Výrobní experti na celom svete hľadajú odpovede na tieto výzvy a očakávajú preto s napätím  EMO Hannover 2013“, pokračuje Schäfer. Bodovať môžu EMO- vystavovatelia,  ktorí pomáhajú svojim klientom presadiť sa na globálnych trhoch.  Kľúčom je tu „Intelligence in Production“.

Partner na globálnom trhu

V uplynulých 20 rokoch sa spotreba obrábacích strojov na medzinárodnej úrovni viac ako zdvojnásobila. Väčšina výrobcov aj zákazníkov obrábacích strojov je už aktívna na globálnom trhu. Viac ako polovica medzinárodnej výroby obrábacích strojov ide na export. Európa dodáva zhruba jednu pätinu potrebných strojov do viac ako 90 krajín sveta.

Veľké obchodné príležitosti a veľa potenciálu majú tí výrobcovia obrábacích strojov, ktorí sa vedia prispôsobiť regionálnym špecifikám a potrebám. Pre rôzne trhy  musia byť k dispozícii a musia byť inteligentne organizované výrobky, servis, starostlivosť a kontaktné osoby. Úlohou je,  za intenzívneho tlaku na znižovanie nákladov a zlepšovanie konkurencieschopnosti vlastnej spoločnosti, globálne plnenie zákazníckych požiadaviek pri zohľadnení technického know-how, rozsiahleho technického porozumenia a výraznej procesovej kompetencie.  

„Klienti si želajú kompetentných partnerov na globálnom trhu“, hovorí Wilfried Schäfer. K vhodnej technickej ponuke sa musí pridružiť globálna účasť a ústretovosť, celosvetovo spoľahlivý servis a obsiahla ponuka služieb končiaca až výrobou na požadovanom mieste. Počas EMO Hannover 2013 predvedie približne 2 000 firiem z celého sveta, akými sú partnermi pre svojich klientov na globálnom trhu.

Inovácie pre výrobu na celom svete

Základom úspechu pre užívateľa obrábacích strojov bez ohľadu na to, kde vyrába, je efektívnosť, kvalita, pružnosť a disponibilita. Minimálne nákladové zvýhodnenia sú často rozhodujúce pre realizáciu kontraktu. Dosiahnuť ich je možné za pomoci inteligentnej výrobnej techniky. V popredí je  pritom zakaždým zlepšenie koncepcie strojov, riadiacej techniky ako aj softvéru, náradia a procesov. Nepretržitou inováciou vo všetkých oblastiach sa ďalej vyvíja funkčnosť inteligentných výrobných systémov.  

Dodatočným impulzom pre inovácie sú aktuálne požiadavky zákazníkov, medzi ktoré patria meniace sa veľkosti sérií, nespočetné variácie výrobkov alebo požiadavky na  udržateľnosť vo výrobe. Riešenie týchto komplexných úloh zvyšuje potrebu komunikácie.  Súbežná disponibilita veľkého množstva dát vo všetkých oblastiach podniku, výrobou a konštrukciou počínajúc, až po plánovanie výroby a riadenie zákaziek, vyžadujú nerušený dátový tok. Moderné výkonné firmy sa preto starajú o priepustné komunikačné systémy prostredníctvom vhodného plánovacieho,  riadiaceho a skúšobného softvéru. Moderné výrobné systémy musia byť vždy súčasťou zlepšovania celého IT-sveta vo firme. „Intelligence in Production“ zabezpečuje navyše, že inteligentná technika strojov samostatne komunikuje s nadradenými riadiacimi a obslužnými systémami - heslo priemysel 4.0.

Inteligentná podpora operátorov strojov

Pre ponúkateľa výrobnej techniky už nestačí aby sa na trhu odlišoval len hightech produktmi. Výrobná technika sa stretáva u klientov s veľmi rôznorodými podmienkami. „Všeobecne možno konštatovať, že na operátora strojov je kladených čoraz viac a stále komplexnejších požiadaviek“, hovorí Schäfer. Zabezpečenie kvality, dokumentácia, sledovanie a údržba stroja, alebo zabezpečenie energetickej efektívnosti vo firme, je len niekoľko príkladov.

„Intelligence in Production“ podporuje operátora stroja pri spoľahlivom plnení všetkých úloh. Náradím pre to môžu byť multimediálne elementy v riadení, diagnostické systémy založené na webovom prístupe, teleservis, inovatívne hotline koncepcie a mnoho ďalších. Požadované kompetencie u zákazníka sú navyše aj dlhodobo zabezpečované špeciálnymi školiacimi konceptmi. 

Adaptácia týchto inteligentných asistenčných funkcií pre operátorov strojov v jednotlivých trhoch samostatne, alebo v kooperácii na mieste je cenným znakom pre ponúkateľa.  EMO Hannover 2013 ukáže, kto ich vie poskytnúť.

EMO- zaostrené na Indiu

India patrí k medzinárodne rastúcim trhom v priemysle obrábacích strojov.  Len za posledných 5 rokov vzrástla spotreba obrábacích strojov o skoro 25 %  a dosiahla naposledy úroveň viac ako 2 mld. EUR v roku 2012. V súčasnosti je India na 6. mieste medzi najväčšími trhmi s obrábacími strojmi. Ako veľmi významný importný trh s objemom skoro 1,6 mld. EUR  v minulom roku,  ponúkajú dôležité odberateľské branže, akými sú automobilový a dodávateľský priemysel, elektro- a elektronický priemysel  a tiež všeobecné dobré obchodné príležitosti pre medzinárodných výrobcov obrábacích strojov. V obchodných vzťahoch s Indiou sa však vyskytujú aj osobitosti, na ktoré si treba dávať zvlášť pozor pri exporte alebo pri zakladaní spoločnosti.

Trendy pre medzinárodnú výrobnú techniku

„Veľtrh EMO Hannover bude opäť sprevádzaný rozsiahlym a zaujímavým rámcovým programom“, konštatuje Wilfried Schäfer z VDW „ Mnohým návštevníkom a vystavovateľom poskytuje styčné body k témam a diskusiám vo vlastných firmách“, pokračuje Schaefer . EMO určuje trendy budúcich rokov pre výrobnú techniku. Platí to pre technológie obrábacích strojov rovnako, ako pre vývoj stratégií a trhov. Témy a trendy, z EMO Hannover sú podnetom pre obšírne rozhovory ešte týždne a mesiace po tomto podujatí.

PREDPREDAJ VSTUPENIEK:  viac info v prílohe, objednávky posielať na mailovú adresu - info@hf-slovakia.com
HANOME, s.r.o. – EMO-Partner pre SR
Ida Špányiová
Tel + Fax: 02/65316455

 

 • autor:
 • HANOME, s.r.o. foto: EMO Hannover

  Súbory na stiahnutie  Mohlo by vás tiež zaujímať   

  Najnovšie inzeráty

  Najbližšie výstavy

  Plastikársky slovník