COMPOSITES EUROPE 2018

  • 06.11.2018 - 08.11.2018 | Stuttgart | Nemecko
COMPOSITES EUROPE 2018
13. Európsky veľtrh a fórum kompozitných materiálov, technológií a aplikácií.

Viac informácií »


MANIN EXPO ako zastúpenie COMPOSITES EUROPE Vám ponúka možnosť získania bezplatnej vstupenky ako aj možnosť zorganizovania zájazdu.

Kontakt:
Oľga Rumannová – MANIN EXPO
Lánska 948/87
01701 Považská Bystrica
Tel.: +421(0)904 145 593
manin.expo@gmail.com
www.maninexpo.sk