Colné konanie pri dovoze a vývoze

  • 13.12.2018 - 13.12.2018 | Trenčín | Slovensko
Jednodňový seminár je zameraný na oblasť colnej problematiky v súvislosti s dovozom a vývozom tovaru medzi EÚ a tretími (nečlenskými) štátmi.

Pozvánka a Prihláška 

Organizačný garant:
Viera Piknová
Trenčianska regionálna komora SOPK
Jilemnického 2, 911 01 Trenčín
E-mail: viera.piknova@sopk.sk
Tel.: 032/ 65 257 97
Fax: 032/ 65 210 23