Colná problematika v logistike

  • 21.09.2018 - 21.09.2018 | Trenčín | Slovensko
Jednodňový seminár je zameraný na oblasť colnej problematiky v súvislosti s logistikou, ktorá je spojená s medzinárodným obchodom EÚ a tretími(nečlenskými)štátmi.

Pozvánka a prihláška 

Organizačný garant:
Viera Piknová
Trenčianska regionálna komora SOPK
Jilemnického 2, 911 01 Trenčín
E-mail: viera.piknova@sopk.sk
Tel.: 032/ 65 257 97
Fax: 032/ 65 210 23