Odborné články

Články o zariadeniach pre spracovanie plastov, o recyklácií a o firmách v plastikárskom priemysle.

strana 1 z 3


 • NATUR-PACK je od mája ešte bližšie svojim klientom

  NATUR-PACK je od mája ešte bližšie svojim klientom

  • 05.06.2015
  • Recyklácia plastov

  Od 1. mája sa NATUR-PACK dostáva ešte bližšie svojím klientom vďaka rozrastajúcej sa sieti pobočiek po celom území Slovenska. K existujúcim pobočkám v Banskej Bystrici, Bratislave a Košiciach pribudla žilinská pobočka, ktorá privítala prvých klientov počas slávnostného otvorenia pobočky, ktoré sa...

 • 22.ročník konferencie Packaging Waste and Sustainability Forum 2015 v znamení Circular Economy

  22.ročník konferencie Packaging Waste and Sustainability Forum 2015 v znamení Circular Economy

  • 23.04.2015
  • Recyklácia plastov

  Už tradične sa v Bruseli konala konferencia Packaging Waste and Sustainability Forum 2015, kde sa stretávajú zástupcovia Európskej komisie, organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV), zberové spoločnosti, spracovatelia, mimovládne organizácie, asociácie či iné inštitúcie z odpadového hospodárstva....

 • NATUR-PACK zabezpečil zber a zhodnotenie odpadov z obalov za rok 2014

  NATUR-PACK zabezpečil zber a zhodnotenie odpadov z obalov za rok 2014

  • 02.04.2015
  • Recyklácia plastov

  Oprávnená organizácia NATUR-PACK podala v zákonnej lehote (27.2.2015) za svojich klientov Hlásenie o obaloch a o plnení záväzných limitov zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov podľa § 10 zákona o obaloch za rok 2014. Splnila si tak povinnosť, ktorá vyplýva z § 8 ods. 2 písm. a) zákona č....

 • Návrh nového balíčka obehového hospodárstva (Circular economy package)

  Návrh nového balíčka obehového hospodárstva (Circular economy package)

  • 10.03.2015
  • Recyklácia plastov

  Ako je veľmi dobre známe, Európska komisia (EK) v decembri 2014 na svojom zasadnutí rozhodla o vyradení návrhu balíčka obehového hospodárstva, pripraveného predchádzajúcim vedením, zo svojho pracovného programu na rok...

 • NATUR-PACK sa stal držiteľom osvedčenia EMAS

  NATUR-PACK sa stal držiteľom osvedčenia EMAS

  • 08.01.2015
  • Recyklácia plastov

  Spoločnosť NATUR-PACK sa stala štvrtou organizáciou s aktívnym osvedčením EMAS na Slovensku, schémy Európskej komisie pre environmentálne manažérstvo a...

 • NATUR-PACK sa zapojil do týždňa redukcie odpadu

  NATUR-PACK sa zapojil do týždňa redukcie odpadu

  • 10.12.2014
  • Recyklácia plastov

  Týždeň redukcie odpadu sa tento rok začal 22. novembra a jeho sprievodné akcie trvali až do 30. novembra. Hlavným cieľom bolo zvýšenie informovanosti o predchádzaní vzniku...

 • ENVI-PAK, a.s. vychováva budúcich spotrebiteľov

  ENVI-PAK, a.s. vychováva budúcich spotrebiteľov

  • 08.12.2014
  • Recyklácia plastov

  Spoločnosť ENVI-PAK uskutočnila v 2. polroku niekoľko dôležitých odborných podujatí. Najkomplexnejšími z hľadiska obsahu a rozsahu boli 5. ročník odbornej konferencie Samospráva a triedený zber, určený samosprávam a odbornej verejnosti a pre výrobcov a dovozcov to boli okrem pravidelných školení aj...

 • NATUR-PACK a Nadácia KOSIT opäť získali cenu Zlatý mravec

  NATUR-PACK a Nadácia KOSIT opäť získali cenu Zlatý mravec

  • 26.11.2014
  • Recyklácia plastov

  Na desiatom ročníku Dňa odpadového hospodárstva sa už tradične odovzdávalo ocenenie Zlatý mravec, ktoré druhý rok po sebe získala spoločnosť NATUR-PACK a Nadácia KOSIT. Cena Zlatý mravec predstavuje prestížne ocenenie udeľované moderným a inovatívnym projektom. Jeho prestíž odráža aj fakt, že sa...

 • Množstvo vytriedeného odpadu kleslo na Slovensku v roku 2013 o 10 %

  Množstvo vytriedeného odpadu kleslo na Slovensku v roku 2013 o 10 %

  • 11.11.2014
  • Recyklácia plastov

  Oprávnená organizácia ENVI-PAK každý rok vyhodnocuje vývoj v triedenom zbere na Slovensku. Výsledkom vyhodnotenia a širšej analýzy údajov za rok 2013 je, že na Slovensku narastá množstvo vyprodukovaného komunálneho odpadu a naopak, miera triedenia odpadu klesá! Údaje o triedenom zbere poskytujú...

strana 1 z 3
 

Archív článkov

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy