Choroby z povolania a znižovanie ergonomickej záťaže

  • 18.04.2018 | Žilina
"V poslednej dobe zaznamenávam od našich zákazníkov zvýšený záujem o tému ergonómie pracoviska. Oslovujú nás s posúdením súčasného stavu pracovísk, chcú navrhnúť zmeny tak, aby sa pracovník nemusel ohýbať, otáčať a aby používal ergonomické náradie. Som tomuto trendu úprimne rád, pretože je to téma o ľuďoch a pre ľudí."
  • Aké sú najčastejšie choroby z povolania a ich príčiny?

  • Ako veľmi súvisí ergonomické usporiadanie pracoviska s produktivitou?

  • Aké sú najčastejšie ergonomické nedostatky pracovísk?

  • Aké máte možnosti optimalizácie pracoviska s cieľom znížiť zaťaženie pri práci?

  • Aké druhy priemyslu sú na tom najlepšie a ktoré najhoršie?

  • Pôsobí zlepšovanie ergonómie ako benefit pre znižovanie fluktuácie?

  • Poznáte moderné systémy analýzy zaťaženia pri práci?

Lektori:

Matúš Višňanský, Projektový manažér zameraný na analýzu a meranie práce, IPA Slovakia

David Tuček, Fakulta managementu a ekonomiky (FAME), UTB v Zlíne

Viac informácií »