China Composites Expo 2021

  • 13.09.2021 - 15.09.2021 | Shanghai | Čína
China Composites Expo 2021
Medzinárodný veľtrh a fórum pre technológie kompozitov a aplikácií.