Chemické faktory a kontrola expozície na pracovisku

  • 10.05.2019 - 10.05.2019 | | Slovensko
Webinár je určený pracovníkom zodpovedným za manažment chemických látok, použitie chemických látok na pracovisku, zabezpečenie bezpečnosti pre pracovníkov a životné prostredie, následným užívateľom.