Chemická legislatíva - školenie, pozvánka

  • 03.11.2011

(Chemický zákon, REACH, značenie, balenie chemických látok, KBÚ, prchavé organické rozpúšťadlá (VOC), globálny harmonizovaný systém (GHS)

 Termín konania : 10. - 11. november 2011

Centrum vzdelávania pri VÚSAPL, a. s. Nitra

Kontakt:

Ing. Eva Lukáčiková

Centrum vzdelávania
 
VÚSAPL, a. s.
Novozámocká 179
Poštový priečinok 59
949 05  Nitra 5
Slovenská republika
 
tel.: 00421 37 6501 152
mobil: 0908 504 654
fax: 00421 37 6513 495
 

www.vusapl.sk 

  • autor:
  • red.
 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník