Chemická legislatíva - pozvánka

  • 19.03.2013

Školenie organizuje Centrum vzdelávania VÚSAPL, a.s. Nitra, akreditované pracovisko MŠ SR

Termín konania -  10. - 11. apríla 2013 v priestoroch VÚSAPL, a. s. Nitra

Školenie je vhodné nielen pre výrobcov, dovozcov a distribútorov chemických látok a prípravkov, ale aj pre používateľov chemických látok zo všetkých odvetví hospodárstva.

  • autor:
  • Ing. Eva Lukáčiková
  • VÚSAPL, a.s.

    VÚSAPL, a.s.

    Výroba vstrekovaných plastových výrobkov, polymérne kompozity (compoundov), LDPE fólia, konštrukcia a výroba foriem, testovanie, certifikácia, vzdelávanie a poradenstvo.

 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník