Central Asia Plast World

  • 18.11.2020 - 20.11.2020 | Alma-Ata | Kazachstan
Central Asia Plast World
Medzinárodný veľtrh pre plastikársky priemysel.