Bezpečná práca s veľmi toxickými, toxickými a ostatnými chemikáliami

  • 21.02.2019 - 21.02.2019 | Nitra |
Školenie je určené pre výrobcov, spracovateľov, dovozcov a používateľov chemických látok a prípravkov a ich zamestnancov, pracovníkov, ktorí odborne využívajú alebo majú záujem využívať veľmi toxické látky a zmesi.

Miesto konania:
VÚSAPL, a.s. (vstup z boku)
Centrum vzdelávania
Novozámocká 179
Poštový priečinok 59
949 05 Nitra 5

Kontakt:
Ing. Eva Lukáčiková
e-mail: lukacikova@vusapl.sk
Tel: 037/6501 152
Mobil: 0908/504 654
Fax: 037/6513 495
www.vusapl.sk