Bezpečná práca s veľmi toxickými, toxickými a ostatnými chemikáliami

  • 20.10.2016 - 20.10.2016 | Nitra | Slovensko
Školenie je určené pre výrobcov, spracovateľov, dovozcov a používateľov chemických látok a prípravkov a ich zamestnancov, pracovníkov, ktorí odborne využívajú alebo majú záujem využívať veľmi toxické látky a zmesi.

Miesto konania:
VÚSAPL, a.s.
Centrum vzdelávania
Novozámocká 179
Poštový priečinok 59
949 05 Nitra 5

Kontakt:
Ing. Eva Lukáčiková
e-mail: lukacikova@vusapl.sk
Tel: 037/6501 152
Fax: 037/6513 495
www.vusapl.sk

 

Najbližšie výstavy