BANO RECYKLACE, novátorská řešení recyklace- představení firmy

BANO RECYKLACE, novátorská řešení recyklace- představení firmy

Jsme předním výrobcem jednohřídelových předdrtičů a mlýnů pro zpracování mnoha druhů surovin. Nabízíme řešení na přání zákazníka – od nejjednodušších až po kompletní zařízení.

Naše firma pracuje již třicet let v oblasti recyklace. Jsme předním výrobcem jednohřídelových předdrtičů a mlýnů pro zpracování mnoha druhů surovin, které jsou vhodné pro opětovné využití, redukci a homogenizaci.
Naše zařízení jsou vhodná obzvláště pro drcení a manipulaci se zbytkovými surovinami různého druhu jako jsou například: železné i barevné kovy, domácí, průmyslový i nemocniční odpad, umělé hmoty (PET, HDPE, streč, zemědělské fólie, big bagy, velké plastové bloky, atd.), elektronický šrot, autovraky, chladničky, pneumatiky (osobní i nákladní), měď, plastové kanystry a kontejnery, kovové tlakové nádoby od acetylenu, kyslíku, propanbutanu, látky, papír, lepenky, dřevo, biomasy, atd. Můžeme nabídnout řešení na přání zákazníka – od nejjednodušších až po kompletní zařízení.
To je výsledek našich dlouholetých zkušeností, které Bano Recycling získalo v různých oblastech. Své ovoce přináší rovněž neustálé hledání nových řešení při zlepšování našich produktů; Bano Recycling disponuje vícero patenty – a pracuje proto stále úspěšněji po celém světě.

Představení produktů:

− speciální mlýny a manipulační linky pro drcení a třídění železných a neželezných kovů

− zařízení na řezání a třídění elektrokabelů, platin, elektronického šrotu a vraků chladniček

− zařízení na drcení a třídění pro odpad z domácností, reklamy a průmyslu pro jeho opětovné

zhodnocení a výrobu paliva z odpadů

− řezné mlýny a manipulační linky pro průmyslový, komunální, nemocniční a speciální odpad

− mlýny pro jakýkoli druh plastů: s vysokou i nízkou hustotou, PVC, nádoby, roury, obaly a všeobecně

plastické hmoty

− řezná a mlecí zařízení pro staré pneumatiky – na výrobu granulátu a moučky

− řezné mlýny a manipulační linky pro dřevo, biomasu a rostlinné zbytky všeobecně

− příslušenství pro dopravu (pásy, šneky), prosívání (otočná a vibrační síta) a automatické třídění

materiálu (balistické, magnetické a indukční separátory) 

Série PREMAC IDRO

Vývojem hydraulické série drtičů Premac nabízí Bano Recycling pokroková řešení pro opětovné zhodnocení a třídění kovových odpadů. Oproti jiným konvenčním systémům je zde jako možnost nabízeno i využití síta během procesu drcení pro kontrolu výstupní zrnitosti. Při využití zařízení Bano Recycling tímto tedy zredukujete potřebná zařízení ze dvou na jedno. Výkonnost se také velmi zvyšuje využitím naší patentované přítlačné desky, která umožňuje stálý a automaticky regulovaný přísun suroviny do stroje. Údržba je velmi zjednodušena pomocí nainstalovaného posuvného dna. 

Série PREMAC IDRO

Série MAC-S

Díky mechanickému nebo hydraulickému pohonu mohou být drtiče řady MAC-S s úspěchem využity pro různé druhy odpadů a poskytují precizní a specifické výstupní drtě různých druhů a velikostí. Naše jednohřídelové drtiče s nízkým počtem otáček mají široký okruh využití, vyznačují se proto vysokou účinností při nakládání s odpady jak z domácností, tak průmyslu, rovněž i materiály jako jsou umělé hmoty, neskladné zbytky, elektronický šrot, dřevěné zbytky, pneumatiky. Vysoká účinnost při nízké spotřebě je umožněna díky exkluzivnímu řeznému systému Bano, který pro každý z různých druhů materiálů využívá specifickou konstrukci rotoru. 

Série MAC-S

Série MAC

Jednohřídelové drtiče řady MAC s mechanickým nebo hydraulickým pohonem mohu být využity pro různé druhy odpadů a poskytují precizní a specifické výstupní drtě různých druhů a velikostí. Naše jednohřídelové drtiče s nízkou rychlostí otáček mají široký okruh využití a hodí se obzvláště pro drcení různých materiálů, jako jsou umělé hmoty, elektrokabely, malé elektropřístroje, dřevo, papír a lepenka. 

Série MAC

BANO EASY LINE

Tato řada vznikla pro manipulaci s elektrokabely, tj. pro oddělování kovových dílů (železo, měď, hliník, atp.) od plastových materiálů. Dnes můžeme díky inovacím, které byly zavedeny naší firmou, použít stejný řadový model pro třídění a opětovné zhodnocení surovin; obzvláště výhodné jsou tyto stroje při recyklaci elektronického šrotu (mj. i u platin) a podobného odpadu. Tato inovativní třídící linka je schopna uspokojit téměř jakékoli výrobní požadavky – od nejmenších požadavků až po kapacitu 5 tun za hodinu. 

BANO EASY LINE

Speciální stroje zhotovené na míru.

Vyrábíme pevně ustavená i mobilních zařízení. Jsme si velice dobře vědomi, že každý zákazník potřebuje zvláštní řešení, odpovídající jeho specifickým problémům. 

Speciální stroje zhotovené na míru


www.top-machines.cz

  • autor:
  • TOP MACHINES s.r.o.
  • TOPMACHINES CZ s.r.o.

    TOPMACHINES CZ s.r.o.

    Priemyselné stroje: vstrekovacie a vyfukovacie lisy, extrudéry, chladiace jednotky, drviče plastov, periférne zariadenia...Mohlo by vás tiež zaujímať 

Najbližšie výstavy