Automotive – komunikácia v dodávateľskom reťazci

 • 03.04.2020

Webinár je určený pracovníkom zodpovedným za manažment chemických látok, komunikáciu v dodávateľskom reťazci, zabezpečenie predaja/nákupu dielov, surovín, látok a zmesí, dovozcom a výrobcom chemických látok a zmesí i následným užívateľom.

Nosné témy

Legislatíva REACH a CLP, komunikácia v dodávateľskom reťazci, príslušné usmernenia pre manažment chemických látok, zmesí a výrobkov v automobilovom priemysle.


Program webinára

 • REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV
 • Legislatíva REACH – chemické látky, zmesi, výrobky
 • Povinnosti následných užívateľov – komunikácia v dodávateľskom reťazci
 • Karta bezpečnostných údajov / e-KBÚ
 • REACH dokumentácia – REACH certifikát
 • Prioritné oblasti manažmentu chemických látok
 • Interná dokumentácia
 • Odpovede na otázky 


Webinár sa uskutoční 21.04.2020.

 • autor:
 • Ekotoxikologické Centrum Bratislava s.r.o.