Automobilový klaster – západné Slovensko - Vzdelávacie kurzy pre podniky zadarmo

  • 01.12.2010 - 31.12.2010 | Trnava | Slovensko
Automobilový klaster – západné Slovensko, Mesto Trnava a Automobilový klaster Vienna Region v rámci Programu cezhraničnej spolupráce AT-SR sú riešiteľmi projektu AC Centrope, v rámci ktorého si Vás dovoľujem pozvať na: Vzdelávacie kurzy pre podnikateľov v automobilovom priemysle

Vzdelávacie kurzy pre podnikateľov v automobilovom priemysle,
financované v rámci projektu, ktoré sú zamerané na zvýšenie vzdelanostnej úrovne v podnikateľskej verejnosti. Na slovenskej strane je pripravených 8 konkrétnych kurzov do konca septembra 2010 v nasledovných oblastiach:

Inovatívny podnik
Reštrukturalizácia firiem
Projektový manažment
Automotive English
Inovatívne systémy riadenia procesov
Manažment ľudských zdrojov
Cost-saving v strojárskej firme
Marketing a obchodné stratégie, firemná kultúra

Kontakt 

E-mail:                           autoklaster@autoklaster.sk
Mobil:                             Ing. Bárta - 0903/ 814 777

www.autoklaster.sk 

 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník