• Úvod
 • Odborné články
 • Automatická optimalizácia plastových dielov chladnúcich na vzduchu a vo vode od Plasty Gabriel s.r.o.

Automatická optimalizácia plastových dielov chladnúcich na vzduchu a vo vode od Plasty Gabriel s.r.o.

 • 13.09.2018
 • Výrobky z plastov a gumy podľa priemyslu
Automatická optimalizácia plastových dielov chladnúcich na vzduchu a vo vode od Plasty Gabriel s.r.o.

Virtuálny a reálny systém VARIMOS® dokáže objektívne navrhnúť konštrukčné a technologické riešenie výroby, ktoré zaistia najlepšie možné, vopred definované, kvalitatívne výsledky. VARIMOS® tvoria dve základné časti - virtuálna a reálna.

VARIMOS® Virtual automaticky navrhne optimální řešení výroby. Během návazného postupu lze s využitím systému VARIMOS® Real nastavit proces vstřikování na zvoleném vstřikovacím stroji, vycházející z výsledků softwaru VARIMOS® Virtual, poté provést vzorkování a reálnou optimalizaci. Reálný VARIMOS®  může také sloužit ke 100 % kontrole sériové výroby. VARIMOS®  Virtual a VARIMOS®  Real mohou uživatelům pomáhat jako samostatné optimalizační systémy.

Zajímavým úkolem, využívajícím software VARIMOS®  Virtual, bylo porovnat zoptimalizované deformační výsledky pro zadanou plastovou konstrukci, pokud výrobky chladnou ve stojatém vzduchu o teplotě 20°C, vůči dílům chladnoucím ve vodě o teplotě 16°C. Zároveň byl analyzován vývoj teploty výrobku po jeho vyhození z formy a to opět pro chladnutí na vzduchu a ve vodě. Tyto teploty mohou být snímány v automatickém režimu nebo v časových okamžicích, které uživatel softwaru před analýzou stanoví. 

Plasty Gabriel s.r.o.
 
 
Obr. 1: Pracovní, převážně automatický postup práce v softwarovém systému VARIMOS® Virtual sestává z následujících kroků 


Do simulačního procesu vstupují dvě skupiny dat: kvalitativní data a konstrukční + technologická data. Zvolená kvalitativní data (zvl. tolerance rozměrů) byla automaticky zpracována s ohledem na vhodný rozsah konstrukčních úprav a s ohledem na stanovené rozpětí technologických parametrů. Software VARIMOS® Virtual návazně zpracoval uvedené podklady a doložil, že ne všechny tolerance jsou dosažitelné a navíc v případě chladnutí ve vodě dojde – v porovnání s chladnutím na vzduchu - ke zhoršení některých deformačních výsledků, viz obr. 2.

Plasty Gabriel s.r.o.  
Obr. 2:  Část posuzovaných kvalitativních kritérií pro konstrukci chladnoucí na vzduchu (horní část obrázku). Z výsledků je patrné, že jeden rozměr leží na hranici tolerance a jeden je mimo toleranci (modrý pruh). V dolní části obrázku je výřez z výsledků pro konstrukci chladnoucí ve vodě: dva rozměry jsou na hraně tolerance a jeden leží mimo toleranci. (Do úvahy není zahrnuta nestabilita plnicích problémů.)  

 

Plasty Gabriel s.r.o. 
Plasty Gabriel s.r.o. 
 Obr. 3: Optimální poloha vtokového ústí (žlutý kužel) pro konstrukci chladnoucí na vzduchu (nahoře) a ve vodě (dole)  


Zajímavé je porovnání optimálních konstrukčních úprav a technologických parametrů, které zajistí co nejlepší kvalitativní data. Jak vyplývá z obr. 2, odlišná by měla být poloha vtoku, pokud výrobek chladne ve vodě. Rozdíl optimálních parametrů nespočívá pouze v poloze vtoku, ale také se změní optimální teplota taveniny, doba dotlaku a doba chlazení!

Plasty Gabriel s.r.o. 
Plasty Gabriel s.r.o. 
Obr. 4: Doba chladnutí výrobku do teploty okolí (nahoře chladnutí na vzduchu, dole ve vodě). Nejteplejší místo konstrukce vychladne ve vodě 16,7 x rychleji než na vzduchu 


Ve kterémkoli okamžiku doby chladnutí výrobku mimo formu je možné uložit teplotu plastového dílu a zjistit, jaká je povrchová teplota, teplota ve středu tloušťky stěn, případně teplota kdekoli po průřezu stěnami konstrukce. Příklad řezu dílem, zachycující stav teplot materiálu ve 2. min. po odformování, je uveden na obr. 4. Vidíme zde místo kumulace materiálu se značně vyššími teplotami než v jiných částech řezu.

Ze simulačních výsledků vyplývá, že optimální konstrukční a technologické parametry souvisejí s podmínkami chladnutí vstřikovaných dílů, minimálně těch, které jsou vyrobeny ze semikrystalických plastů.

Plasty Gabriel s.r.o. 
Plasty Gabriel s.r.o. 
Obr. 5: Teplota PA6 v řezu konstrukcí ve 2. min. po odformování 


Výjimečnou vlastností softwaru VARIMOS® Virtual je schopnost komplexního kvalitativního vyhodnocení vztahů mezi konstrukcí dílu, technologií výroby i okolním prostředím.

 • autor:
 • Plasty Gabriel s.r.o.


Mohlo by vás tiež zaujímať • Úspešné partnerstvo medzi ZKW a svetovým technologickým koncernom LG

  Úspešné partnerstvo medzi ZKW a svetovým technologickým koncernom LG

  • 29.05.2018

  Spoločnosť ZKW si zabezpečila spojením s LG, vedúcou technologickou high-tech spoločnosťou na svetovom trhu, prístup k odborným vedomostiam, zdrojom a kľúčovým technológiám pre vývoj inteligentného svetla budúcnosti a autonómneho...

 • Strategické partnerstvo spoločnosti HEYCO so spoločnosťou Synventive

  Strategické partnerstvo spoločnosti HEYCO so spoločnosťou Synventive

  • 25.05.2018

  Spoločnosť HEYCO bola založená v roku 1937. Od roku 1980 sa pôvodná výroba ručných nástrojov rozšírila o plastové diely a výkovky, pričom HEYCO sa stala popredným dodávateľom pre automobilový...

 • Fatra investuje do nováčikov i dlhoročných zamestnancov

  Fatra investuje do nováčikov i dlhoročných zamestnancov

  • 10.05.2018

  Spoločnosť Fatra pôsobí na trhu už viac ako 80 rokov. Za tú dobu prešlo bránami napajedelského plastikárskeho podniku niekoľko generácií zamestnancov. A pretože Fatra vstupuje do 4. priemyselnej revolúcie, tak sa intenzívne venuje tiež vyhľadávaniu novej generácie zamestnancov, ktorá zvládne...