Anamet školenie - 3P Instruments (Quantachrome)

  • 10.10.2019 - 10.10.2019 | Praha | Česko
Sorpčné analyzátory plynov, pár, vyhodnotenie BET, distribúcia veľkosti pórov rôznymi technikami, porozity a hustoty.