• Úvod
  • Odborné články
  • Analýza životného cyklu materiálov skupiny Polykemi – teraz s certifikáciou tretej strany

Analýza životného cyklu materiálov skupiny Polykemi – teraz s certifikáciou tretej strany

Analýza životného cyklu materiálov skupiny Polykemi – teraz s certifikáciou tretej strany

Na jeseň roku 2021 skupina Polykemi spustila webovú stránku materialsmart.info, ktorá vychádza z vedeckej štúdie a pomáha zákazníkom znižovať uhlíkovú stopu. Spoľahlivosť štúdie je teraz potvrdená objektívnou certifikáciou tretej strany.

„Studie potvrzuje správnost naší metodiky, na což jsme velmi hrdí,“ říká Henrik Palokangas ze společnosti Polykemi.

Specialisté společnosti Polykemi na udržitelnost polymerů pravidelně přednášejí o vědecké studii, která zákazníkům ukazuje, jak mohou snížit svou uhlíkovou stopu. Za účelem dalšího ověření objektivity studie a informací, které specialisté poskytují zákazníkům, se společnost rozhodla nechat studii certifikovat a ověřit třetí stranou.

„Proces provádění analýzy životního cyklu (LCA) je složitý a výsledky vycházejí z učiněných předpokladů. Certifikace třetí stranou dokazuje, že naše předpoklady byly správné,“ vysvětluje Henrik Palokangas, specialista na udržitelnost polymerních materiálů ve společnosti Polykemi.

Certifikaci třetí stranou provedla společnost ESU-Services, kompetenční centrum pro analytický software Sima Pro ve Švýcarsku, Německu, Rakousku a Lichtenštejnsku. Níže uvedený výňatek z jejich závěrů jasně potvrzuje správnost metodiky skupiny Polykemi. 

„Cíl a rozsah jsou vhodně definovány. Použité metody jsou vědecky a technicky platné. Použité údaje jsou vhodné a přiměřené vzhledem k cíli a rozsahu studie. Zpráva je úplná, jasně strukturovaná a dobře čtivá. Závěry a doporučení vycházejí z výsledků analýz a jsou v souladu s požadavky norem ISO 14040 a 14044.“

„Výsledek dokazuje, že vymezení a předpoklady, které jsme učinili, poskytují přesný obraz o dopadech materiálů na klima,“ říká Henrik Palokangas.

Polykemi - Henrik Palokangas 

Henrik Palokangas, specialista na udržitelnost polymerních materiálů ve společnosti Polykemi.

 

„Důvěryhodnost je pro nás důležitá. Naši zákazníci a partneři musí vědět, že když spolupracují se skupinou Polykemi, mohou věřit tomu, co říkáme.“

Vědecká studie dokončená na dvou kontinentech

Vědecká studie skupiny Polykemi poskytuje zákazníkům přesné a potřebné informace pro výpočet dopadu jejich výběru materiálu na klima. To umožňuje nalézt optimální řešení kombinující udržitelnost i hospodárnost.

Studie LCA byla v průběhu roku 2020 provedena v centrále ve švédském Ystadu a na konci roku 2021 byla provedena odpovídající vědecká studie ve společnosti Polykemi Compounds Kunshan v Číně. Až společnost Polykemi Inc dokončí svou výrobní jednotku v USA, bude studie provedena i tam.

„Díky solidnímu know-how skupiny Polykemi v oblasti plastových kompaundů na bázi primárních i recyklovaných surovin můžeme vyvíjet optimalizované materiály z hlediska ekologické šetrnosti, vlastností a nákladů,“ říká Palokangas. „To jsou tři parametry, které jdou při správném použití ruku v ruce.“

  • autor:
  • Polykemi AB
  • Polykemi AB

    Polykemi AB

    Termoplastické kompaundy, kompaundy plastov, termoplastické elastoméry, granulát plastov, plastové kompaundy pre automotive.Mohlo by vás tiež zaujímať 

Najbližšie výstavy