Amerimold

  • 21.09.2021 - 23.09.2021 | Rosemont | USA
Amerimold
Amerimold je veľtrh, ktorý spája priemysel vstrekovania plastov a výroby foriem.