Amerimold

  • 12.06.2019 - 13.06.2019 | Rosemont | USA
Amerimold
Amerimold je veľtrh, odborná konferencia a udalosť, ktorá spája priemysel vstrekovania plastov a výroby foriem.