Amerimold

  • 13.06.2018 - 14.06.2018 | Novi
Amerimold
Amerimold je veľtrh, odborná konferencia a udalosť, ktorá spája priemysel vstrekovania plastov a výroby foriem.