Aktuálne otázky uplatňovania technických predpisov EÚ v medzinárodnom obchode s tovarom

  • 18.04.2013 - 18.04.2013 | Nitra | Slovensko
ÚMS SOPK a Nitrianska regionálna komora SOPK Vás pozýva na seminár, ktorého cieľom je poskytnúť aktuálne informácie o legislatíve a technických predpisoch EÚ na preukazovanie zhody a vzájomné uznávané zhody pri uvádzaní technických výrobkov na vnútorný trh EÚ, v EHP a na trh v pridružených krajinách EÚ.

Dátum konania:      

18. apríl  2013 (štvrtok)

Miesto konania:      

Nitra, Akademická 4, AGROINŠTITÚT Nitra   

viac informácií »

 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník