Ako spravodlivo odmeňovať zamestnancov

  • 11.06.2018 | Trenčín
Seminár zameraný na spravodlivé odmeňovanie vo firme, zistenie skutočných prínosov jednotlivých zamestnancov.

Prakticky orientovaný seminár je určený majiteľom a riaditeľom stredných a malých firiem, ktorým ukáže iný pohľad na problematiku personalistiky a odmeňovania vo firme. Cieľom seminára je zaistiť prehľadné hodnotenie produkcie zamestnancov a vedieť spravodlivo zhodnotiť vo firme prínos jednotlivých členov tímu.

POZVÁNKA

Organizačný garant:
Viera Piknová
Trenčianska regionálna komora SOPK
Jilemnického 2, 911 01 Trenčín
E-mail: viera.piknova@sopk.sk
Tel.: 032/ 65 257 97