Ako špecialista na 3D tlač Stepanek3D vyvíja nové produkty?

Ako špecialista na 3D tlač Stepanek3D vyvíja nové produkty?

Ako prebieha vývoj nových produktov v krátkom čase s možnosťou ďalšej kusovej alebo aj sériovej výroby? Aké materiály a technológie sú vhodné? Aké podklady je vhodné mať pripravené? Tieto a ďalšie otázky si zodpovedáme v článku nižšie.

Prečo sa vývojom a inováciami vôbec zaberať?

Inovácie a vývoj, či už nových produktov alebo existujúcich riešení, vždy z dlhodobého hľadiska poháňajú firmy, ako aj celú ekonomiku vpred.  Zvyšujú totiž efektivitu a pridanú hodnotu. To platí za predpokladu, že firma identifikuje vhodné oblasti pre vývoj, predvída trendy a vie sa pružne prispôsobiť dopytu. V tomto článku sa sústredíme na vývoj a inovácie fyzických produktov.

Ako prebieha vývoj fyzických produktov?

Aj vývoj má svoje samostatne oddelené etapy, ktoré je potrebné rešpektovať. Pri určení týchto krokov vychádzame z našich skúseností s vývojom a prototypovaním:

1. Definícia zadania – jasná formulácia východiskového stavu, zozbieranie podkladov vo forme existujúcich riešení na trhu a určenie požadovaného výsledku vývoja.
2. Zhodnotenie zadania – odborný posudok či je možné z dodaných podkladov dosiahnuť požadované výstupy.
3. Prípravná fáza – stanovanie potrebných ľudských a hmotných zdrojov pre realizáciu projektu. Určenie časového harmonogramu.
4. Realizácia vývoja v digitálnej forme – vývoj v CAD systéme. Simulácie materiálu, optimalizácia dizajnu, príprava pre fyzickú výrobu prototypu.
5. Realizácia vývoja vo forme prototypu – výroba fyzického prototypu určeného pre ďalšie testovanie.
6. Testovanie a iterovanie prototypu – komplexné testovanie prototypu, zapracovanie potrebných zmien vo forme ďalších iterácie až pokým nie sú splnené všetky ciele vývoja.
7. Vyhodnotenie vývoja a príprava na sériovú výrobu – odovzdanie prototypu, optimalizácia dizajnu pre určenú technológiu sériovej výroby s ohľadom na kvantitu, kvalitu, termín dodania a jednotkovú cenu výroby.

Stepanek3D -3D tlač, prototypovanie, vývoj výrobkov 
  

Aké podklady je vhodné mať pripravené?

Keďže vývoj alebo inovácie fyzických produktov vychádzajú z riešenia konkrétneho problému, podklady by mali byť dostatočné a obsahovať okrem iného prieskum trhu, východiskový stav, súčasné/podobné riešenia, 3D modely a technickú dokumentáciu.

Ďalej je potrebné definovať požiadavky kladené na výrobok z hľadiska mechanickej, teplotnej, chemickej, abrazívnej a UV odolnosti. Požadovanú farbu, drsnosť povrchu, tolerancie.

Okrem toho pokiaľ sú zrejmé okrajové podmienky celého zadania, je vhodné zadefinovať odobranie stupňov voľnosti v priestore jednotlivých častí dielu/mechanizmu, jeho materiál, sily a momenty ktoré na neho pôsobia, vrátanie dodania podkladov a okrajových podmienok súčasnej funkčnej zostavy.

V neposlednom rade je potrebné určiť výšku rozpočtu pre vývoj a dodanie prototypu, preferované technológie sériovej výroby výroby a časový horizont pre vývojovú fázu a fázu sériovej výroby.

Aké materiály a technológie sú vhodné pre prototypovanie?

Vzhľadom na to, že prototypovanie je väčšinou kusová výroba, ktorá má byť realizovaná v krátkom čase za účelom validovania geometrie a funkcie fyzického dielu, používajú sa prevažne aditívne technológie (3D tlač) alebo subtraktívne konvenčné technológie ako CNC opracovanie.

Voľba závisí aj od požadovaného výsledku a použitého materiálu.

3D tlač sa však všeobecne využíva vo veľkej miere ako nástroj rýchleho prototypovania bez nutnosti použitia nástrojov. V súčasnosti už existuje viac ako 11 aditívnych technológií so stovkami dostupných materiálov kombinovane. Preto sú tieto technológie veľmi univerzálne hlavne pre oblasť prototypovania a malosériovej výroby.

Viac informácií nájdete v článku Technológie pre 3D tlač alebo Materiály pre 3D tlač .

V oblasti 3D tlače si môžete pozrieť niektoré vybrané projekty v Portfóliu.

Stepanek3D -3D tlač, prototypovanie, vývoj výrobkov 
  

Čo je výstupom vývoja alebo inovácie?

Konkrétne výstupy závisia na požiadavkách každého projektu. Vo väčšine prípadoch sa však jedná o otestovaný a funkčný prototyp, vrátane digitálnych dát vo forme 3D modelov a technickej dokumentácie. Tie je možné už použiť ako podklady priamo pre sériovú výrobu.

Ako dlho trvá vývoj fyzického produktu?

Opäť je to relatívne v závislosti o komplexnosti projektu. Z našej praxe môžu jednoduchšie projekty trvať rádovo dni až týždne a komplexnejšie týždne až mesiace. V prípade expresných požiadaviek vieme vývoj realizovať aj skôr.

Pre koho je vývoj fyzického produktu vhodný?

Vývoj je vhodný pre každého, kto má jasne definovanú myšlienku a inovačný zámer, ktorý je realizovateľný dostupnými technológiami s dostatočným finančným rozpočtom a časovým termínom.

Aká je investícia do vývoja alebo inovácie?

Konkrétne výška investícií je veľmi relatívna v závislosti od komplexnosti zadania, výrobných nákladov, použitých materiálov a pod.

Ako postupovať ak mám záujem o vývoj alebo inováciu?

Ak potrebujete bližšie zodpovedať niektoré otázky ohľadom vývoja, inovácie, kontaktujte špecialistu na 3D tlač na stránke www.stepanek3d.sk 

  • autor:
  • Stepanek3D
  • 3D Tlač - Stepanek3D

    3D Tlač - Stepanek3D

    3D skenovanie, 3D tlač, úprava 3D modelov, atypy z plastov, zákazková výroba, malosériová výroba, výroba prototypov z plastov.Mohlo by vás tiež zaujímať 

Najbližšie výstavy