AHK fórum priemyselných dodávateľov 2020

  • 19.11.2020 - 19.11.2020 | Bratislava | Slovensko
Podujatie je organizované sieťou nemeckých obchodných komôr v zahraničí (AHK) a ponúka optimálnu možnosť upozorniť na seba na nemeckom trhu a nadviazať alebo rozšíriť obchodné kontakty.


Tento virtuálny dodávateľský veľtrh s 15 zúčastnenými krajinami a 130 vystavovateľmi je najväčší svojho druhu v Európe.

Viac informácií »